Vés al contingut (premeu Retorn)

Compulses i autenticació de documents

Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original expedit pel centre, en el qual es fa constar mitjançant diligència, la seva coincidència amb el document original. Els centres que custodien documents originals, com ara l'EEBE, poden expedir, a petició de l'interessat, còpies autèntiques dels documents que hagin emès o tramitat.

Només es podran compulsar còpies dels documents que el centre té custodiats, no dels procedents d'altres unitats. Així mateix, també es podran compulsar aquells documents que hagin de ser presentats i hagin de tenir efectes a la UPC.

Com es sol·licita:

Presencialment. La persona interessada haurà de venir a Gestió Acadèmica de l'EEBE en horari d'atenció a l'usuari, amb l'original i fotocòpia del document objecte de la compulsa.

Termini:

Durant tot el curs acadèmic. Les còpies compulsades s'entreguen al mateix moment i sense cap cost.