Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicació de dades acadèmiques a tercers

En compliment de la legislació vigent per poder comunicar les dades acadèmiques a terceres persones, empreses, entitats o organismes de naturalesa pública o privada, la persona interessada haurà consentir la comunicació de les seves dades acadèmiques, per escrit, de manera específica i inequívoca. En cas de no rebre aquesta autorització, la UPC no facilitarà cap dada.

L'organització receptora de la comunicació de les dades tant sols les podrà utilitzar per a la finalitat especificada en el document de consentiment.

Com es sol·licita:

Podeu realitzar el consentiment de comunicació de dades acadèmiques presencialment o a distància per correu postal.

Sol·licitud presencial:
Sol·licitud a distància:

En el cas que residiu fora del país o no us sigui possible dirigir-vos presencialment a Gestió Acadèmica, podeu realitzar la sol·licitud per correu postal o missatgeria.

  • Complimenteu el Formulari de consentiment de comunicació de dades acadèmiques i feu-la arribar per correu postal a Gestió Acadèmica de l'EEBE, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent o del passaport. És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada tal i com figura en el document identificatiu (no són vàlides signatures escanejades ni fotocopiades).

Termini:

Durant tot el curs acadèmic.