Vés al contingut (premeu Retorn)

Devolució d'import de matrícula

D'acord amb la Normativa Acadèmica d'estudis de Grau i Màster de la UPC, els motius pels quals es pot retornar l'import de la matrícula són els següents:

 • Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula. Es fa la liquidació de la matrícula d'acord amb la documentació presentada i es retorna, prèvia Sol·licitud de devolució de preus públics, la diferència entre aquesta nova liquidació i la inicial. Cal presentar aquesta documentació dins del termini d'un mes des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates que s'especifiquen tot seguit. Un cop esgotat aquest termini se'n pot denegar la devolució.
  1. Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 31 d'octubre.
  2. Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 31 de març.

Per a les circumstàncies resoltes en una data posterior a la matrícula es disposa del termini d'un mes des de la data de resolució d'aquestes per sol·licitar la devolució de preus públics. Esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució. A títol informatiu i no exhaustiu:

  • Convalidacions
  • Concessió d'una beca, si s'ha abonat l'import de la matrícula
  • Família nombrosa. Si es disposa d'un títol de família nombrosa vigent en la d'inici del curs acadèmic s'ha de lliurar abans del 31 d'octubre en el cas del quadrimestre de tardor, o abans del 31 de març en el cas del quadrimestre de primavera.
 • Per malaltia o accident greu justificats degudament. Cal fer la sol·licitud de devolució de preus públics corresponent i adjuntar-hi un informe mèdic oficial, en el qual ha de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència. Cal presentar aquesta documentació dins el termini d'un mes des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates especificades tot seguit. Esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.
  1. Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 20 de novembre.
  2. Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 20 d’abril.
 • Per reassignació de preinscripció. Si es produeix la reassignació per preinscripció i una vegada s'ha formalitzat la matrícula en el nou centre es pot sol·licitar la devolució dels imports corresponents a la matriculació de crèdits i a l'assegurança escolar. Es disposa del termini d'un mes des de la data de formalització de la matrícula en el nou centre. Una vegada esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.
  En el cas que es tracti d'una nova preinscripció no es retornarà cap import per aquest concepte.
 • Per modificacions de la matrícula produïda per canvis en l'horari o la data d'examen d'una o més assignatures, o si, per causes organitzatives, l'assignatura no s'imparteix, es disposa del termini d'un mes des de l'acceptació per part del centre docent de la modificació de la matrícula per sol·licitar la devolució dels preus públics. Una vegada esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.

Com es sol·licita:

Emplenant la següent sol·licitud a través de la Seu electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-devolucio-preus-publics. En cas que correspongui s'han d'adjuntar els comprovants acreditatius (*) que justifiquin la devolució.

(*) Aquesta documentació haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor.

Termini de sol·licitud:

Consulteu Calendari de tràmits acadèmics

Resolució:

Des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC l'estudiant/a rebra una comunicació de la resolució d'aquesta sol·licitud.