Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud d'expedició del Títol Universitari i SET (On-line)

Una vegada els estudiants i les estudiantes han assolit els requisits necessaris, tal i com s'estableixen a la "Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC", tenen dret a sol·licitar l’expedició del Títol Universitari Oficial corresponent i del Suplement Europeu al Títol (SET).

Procés de sol·licitud del títol no presencial

2.jpg.png
Gestió Acadèmica:
Validació i/o requeriment de la documentació
Autorització

3.jpg.png
Estudiant:

Registre electrònic de la sol·licitud del títol


4.jpg.png
Estudiant:

Pagament de les taxes → Descàrrega del Resguard del Títol


1.jpg.png Sol·licitud del títol a l'e-secretaria / Títols i sol·licituds

 • L'estudiant:
  •  Prepara la documentació: DNI (per les dues cares), Passaport o NIE, i documents que justifiquin algun tipus de descompte (en cas que correspongui).
  •  Sol·licita el títol a l'e-secretaria / Títols i sol·licituds, través del botó "Sol·licita Títol"
  •  Revisa les dades personals i econòmiques, si són correctes marca la casella "Sí", si no són correctes marca "No" i indica de quin error es tracta.
  •  Desa les dades amb la casella final "Guarda"
  •  Afegeix la documentació requerida (DNI (per les dues cares), Passaport o NIE, a la casella "Documentació a aportar")
  •  Envia a validar la sol·licitud clicant al botó "Envia a validar"


2.jpg.png Validació i autorització de la sol·licitud:

 • Gestió Acadèmica de l'EEBE:
  • Revisarà i validarà la documentació, a l'e-secretaria aparteixerà com a "Acceptat", a l'estat del document adjuntat.
   • Podrà requerir documentació addicional, a l'e-secretaria apareixerà com a "Pendent", a l'estat del document.
   • Podrà rebutjar un document adjuntat, a l'e-secretaria apareixerà com a "Rebutjat", a l'estat del document, i indicarà el motiu del rebuig. L'estudiant haurà de substituir aquest document correctament.
  • Autoritza la sol·licitud del títol a l'e-secretaria. L'estat de la sol·licitud serà "AUTORITZADA"


3.jpg.png Registre electrònic de la sol·licitud del títol a la Seu electrònica UPC

 • L'estudiant:
  • Fa el registre electrònic de la sol·licitud → Al final de l'e-secretaria, un cop autoritzada la sol·licitud de títol, s'activa l'apartat "Registre i pagament de la sol·licitud del títol", i clica el botó "Sol·licita"
  • Introdueix les credencials UPC
  • Revisa les dades de la sol·licitud
  • Marca la declaració, clicant al botó "Signa i registra" i, a continuació, seleccionar el mètode d'identificació i signatura.
  • Un cop signat, descarrega el document del tràmit que acabes de registrar i signar electrònicament.

4.jpg.png Pagament de les taxes a l'e-secretaria - Descàrrega del resguard del Títol

  • A l'e-secretaria, apartat "Dades de la sol·licitud", s'activen els botons "Paga amb targeta" o "Paga amb Línia Oberta".
  • L'estudiant realitza el pagament
  • En 24-48 hores, es confirmarà el pagament automàticament al sistema. A partir d'aquest moment, apareixerà disponible una còpia autèntica del "Resguard de pagament dels drets d'expedició de títol", document que acredita la teva condició de persona titulada per la UPC.
  • L'estudiant descarrega el resguard del títol.

 

Recepció i recollida del títol:

La notificació de recepció del document de títol es realitza per correu electrònic a l'adreça que consta a l'e-secretaria.

 • Recollida del Títol:

  Personalment presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), el document original del resguard del títol

  En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títolmitjançant un Poder Notarial.

 • Enviament del Títol:

  Si l'interessat no resideix a la província de Barcelona es pot demanar la tramesa a la representació diplomàtica o consular o a la delegació de govern més propera al seu domicili, a través de l'e-secretaria, apartat Tràmits / Enviament títols i abonar la taxa per a l'enviament mitjançant el mateix aplicatiu.