Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit online: Director/a

Procediment de validació dipòsit on-line


Informe del director

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “fitxers addicionals per al tribunal”.

Objectiu: Dipositar l'informe del director emplenat per facilitar al tribunal informació sobre l'assoliment dels objectius i competències associades al TFE.

Document: Informe del director de TFE

Referent: apartat 6.8 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE

Validació del TFE

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “lliurament”

Necessitat: facilitar que el tribunal pugui accedir al document TFE de l'estudiant.

Termini mínim recomanat: 72 hores abans de la defensa

 

NOU:

  • Declaració responsable de l'originalitat del treball: en el text de validació del treball apareix la frase "Confirmo que .../... i  que l'estudiant ha adjuntat una declaració responsable d'originalitat." L'estudiant, prèviament, ha hagut de marcar amb un "check" al seu espai de LLIURAMENT de l'ATENEA-TFE  la frase "Manifesto que es tracta d'un treball original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia" . En aquest sentit:
    • El terme "ha adjuntat"  s'ha d'entendre acomplert amb el click obligatori per l'estudiant de declaració d'originalitat del TFE
    • En cas que l'estudiant no marqués la casella de declaració d'originalitat del treball no es desarien els fitxers dipositats i el/la director/a no veuria res per a validar.

Sol·licitud de declaració de confidencialitat del treball

Informació del tràmit: Per a sol·licitar la confidencialitat de TFE's del quals se'n vol generar una patent en base al contingut del treball o fer una publicació posterior vinculada a l'àmbit de recerca.

Aplicació per al lliurament: https://demana.upc.edu/gaeebe

Responsable de la sol·licitud: El director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)

Document: Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics signat digitalment. En cas de no disposar de signatura digital, envia el document sense signar; en aquest cas, quedarà pendent de signar un cop es restableixi l'activitat presencial

 

TERMINI - IMPORTANT: Abans de finalitzar el període de dipòsit associat a cada convocatòria. Consulteu el calendari acadèmic.