Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit online: Director/a

Procediment de validació dipòsit on-line


Informe del director

Aplicació: ATENEA-TFE


ApartatFitxers addicionals per al TRIBUNAL 

 

Objectiu: Dipositar l'informe del director emplenat per a informar al tribunal sobre l'assoliment dels objectius i competències associades al TFE.

Document: Informe del director de TFE

Referent: apartat 6.4 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE

Validació del TFE

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “lliurament”

Objectiu:

  • Acompliment del requeriment de validació acadèmica prèvia a la defensa pública del treball. Més informació: Procediment de prevenció de plagi.
  • Habilitar l'accés a la documentació de TFE als membres del tribunal 

Observació: L'estudiant, per poder dipositar el TFE a l'aplicació, prèviament ha marcat amb un tic la frase: "Manifesto que es tracta d'un treball original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia".

Termini mínim recomanat: 72 hores abans de la defensa

Referent: apartat 6.4 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE 

Sol·licitud de declaració de confidencialitat del treball

Informació del tràmit: Per a sol·licitar la confidencialitat de TFE's del quals se'n vol generar una patent, fer una publicació posterior vinculada a l'àmbit de recerca. o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. 

Aplicació per al lliurament:  

Responsable de la sol·licitud: El director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)

Document: Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics signat digitalment. En cas de no disposar de signatura digital, envia el document sense signar; en aquest cas, quedarà pendent de signar un cop es restableixi l'activitat presencial

 

TERMINI - IMPORTANT: Abans de finalitzar el període de dipòsit associat a cada convocatòria. Consulteu el calendari acadèmic.