Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit online: Estudiant

Procediment dipòsit on-line


Imprescindible fer els dos dipòsits per considerar dipositat el TFE

Dipòsit administratiu

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades del projecte. Entre d'altres informacions cal indicar:

 • Idioma de documentació/defensa
 • Altres dades sobre TFE (extensió dels camps "resum": inferior a 2000 caràcters)
 • Tipus de difusió del treball: a l’EEBE només s’utilitza “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)”. Únicament pot no autoritzar-se la difusió quan el TFE estigui sotmès a confidencialitat.

Observacions:

 • A e-Secretaria no es pot annexar cap arxiu.
 • En cas d’assoliment de la competència en tercera llengua mitjançant el TFE, es requereix que la redacció del treball i la presentació del mateix es faci en 3a llengua.

Arxiu dels TFE:

 • Els TFE queden dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores poden aplicar-hi una llicència Creative Commons, amb la qual especifiquen les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball.
 • La publicació en accés obert a UPCommons dels TFE no implica cap cessió dels drets d’explotació dels TFE a la UPC.
 • Els autors o autores poden oposar-se a l’accés, consulta i préstec del TFE quan es vulnerin el seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la imatge, o quan es vulnerin obligacions de confidencialitat assumides per l’autor o autora, quan s’acrediti documentalment. Més informació.

Dipòsit documental

Aplicació: ATENEA-TFE, apartat “lliurament”

Objectiu: dipositar la documentació del TFE.

Informació:

 • Pujar el fitxer que contingui la memòria i els annexos del TFE (mida màxima per fitxer: 200 Mb).
 • Mentre no estigui validat (i dins del període de dipòsit), es pot pujar tantes vegades com desitgi el document (es reescriu i no hi ha control de versions – el director rep un avís per cada modificació d’arxiu).
 • Un cop validat pel director / per la directora de TFE, la documentació serà definitiva

NOU:

 • Declaració responsable de l'originalitat del treball: cal que l'estudiant accepti la declaració d'originalitat del treball marcant amb un "check" la frase "Manifesto que es tracta d'un treball original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia" en l'apartat LLIURAMENT de l'ATENEA-TFE, És un requisit previ a la validació del TFE per part del director del treball i necessari per a poder ésser avaluat. Més informació: procediment de prevenció de plagi.

IMPORTANT:

 • No poden haver-hi altres dades personals que no siguin el nom i cognoms de l'estudiant i dels/de les directors/es de TFE (en aplicació del Reglament General de Protecció de dades)
 • La memòria i els annexos del TFE han de lliurar-se en format ".pdf" per tal que pugui ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.
 • Si hi ha cap altra documentació complementària que hagi de constar com a part del TFE, es podrà lliurar en fitxers comprimits

 Confidencialitat del treball

Poden ser confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent, fer una publicació posterior vinculada a l'àmbit de recerca. o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. 

 

Sol·licitud de declaració de confidencialitat

 Informació del tràmit: Per a sol·licitar la confidencialitat de TFE's del quals se'n vol generar una patent en base al contingut del treball o fer una publicació posterior vinculada a l'àmbit de recerca.

Aplicació: Atenea-tfe

Ho pot sol·licitar:

 • L'estudiant en fer el dipòsit documental; (cal l'acceptació/refús posterior de la persona que dirigeix acadèmicament el TFE en fer la validació de la memòria dipositada).
 • El director o la directora del TFE

Document: Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics 

 

TERMINI - IMPORTANT:  Abans de finalitzar el període de dipòsit  associat a cada convocatòria. Consulteu el calendari acadèmic.