Comparteix:

Matrícula i seguiment del TFE

 

Matrícula del TFE

ObjectiuTenir dret a l'avaluació i qualificació del TFE en el quadrimestre en que es matricula. 

Termini: en els períodes de matrícula establerts. Més informació: calendari de TFE.

La matrícula de TFE requereix d'un seguit d'accions prèvies.

Modalitats A, B-estades puntuals, C i D

 
 1. Registre del TFE a e-Secretaria, per part de l’estudiant i validació del registre de TFE per part del PDI que exercirà la direcció acadèmica.
 2. Canvi de l'estat del TFE registrat a e-Secretaria: "inscrit i acceptat"
 3. Matrícula en cas de complir els requisits acadèmics. Aplicació: e-Secretaria, apartat “matrícula

 

 

 

Modalitats B - conveni TFE

 
 1. Tramitació del conveni de TFE.
 2. Matrícula, en cas de complir els requisits acadèmics, efectuada d'ofici per Gestió Acadèmica EEBE

 

Seguiment del TFE

Per al bon desenvolupament del treball de final d'estudis és important:

 • Mantenir el contacte amb la persona que exerceix la direcció acadèmica del treball (PDI UPC) per tal de fer el seguiment del TFE.
 • Consensuar el contingut del treball de fi d'estudis amb la direcció acadèmica del TFE (PDI UPC)  abans del seu dipòsit. Per poder realitzar la seva presentació és necessària la validació de la documentació dipositada per qui el dirigeix.

 • Revisar la informació web per tal de realitzar correctament els tràmits de dipòsit i poder ésser convocats a la defensa del TFE davant del tribunal

 Matrícula addicional

Definició: procediment que produeix a una ampliació de termini per al dipòsit i defensa del TFE matriculat en un quadrimestre fins a un període denominat " convocatòria addicional"

Objectiu: possibilitar a l'estudiant diposar de temps addicional per a finalitzar el treball desenvolupat des del moment de la matrícula ordinària abonant únicament l'import corresponent a taxes pels serveis administratius.

Informació del procediment:

 • Procediment: tràmit de matrícula addicional TFE
 • Responsable de la sol·licitudL'estudiant
 • Termini sol·licitudcalendari de TFE
 • Generació de taxes: automàtica en el termini marcat al calendari de TFE.

IMPORTANT:

 • Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.

Bàners

Banner e-Secretaria

atenea_TFE_banner.png