Vés al contingut (premeu Retorn)

Registre

Requeriments

Requeriments acadèmics: Haver superat un nombre mínim de crèdits de la titulació.
 • Graus: 162 ECTS superats
 • DT Graus: 234 ECTS superats (246 ECTS en el cas de DT relacionats amb el Grau d'Enginyeria de l'Energia)
 • Màsters (excepte AMASE): 30 ECTS superats
 • AMASE: 0 ECTS superats
 • Estudiants de mobilitat incoming: 0 ECTS superats
Requeriments docents: Haver acordat prèviament amb el professor o professora la direcció del treball i l'objecte d'estudi.
 • DT (si opta per TFE únic):  
  • cal que el registre incorpori dos PDI, que exerciran la direcció i la codirecció acadèmica del TFE, per facilitar la cobertura dels coneixements d’ambdues titulacions. 
  • No pot ésser realitzat en un programa de mobilitat
 

 [No vigent actualment] Perspectiva ètica del TFE       

Segons la temàtica, el teu treball TFE necessitarà ser avaluat pel Comitè d'Ètica de la UPC.
És molt important que abans d'iniciar el teu treball t'asseguris que el contingut i desenvolupament d'aquest no contingui cap mena de vinculació ètica. En cas contrari, necessitaràs un certificat emès pel Comitè d'Ètica de la UPC assegurant que el teu projecte compleix amb els requisits establerts per la legislació vigent. Aquest document mai es pot generar una vegada iniciat o finalitzat el teu treball

 

NOU: Fes l'autotest. Si totes les preguntes les respons negativament, no t'has d'amoïnar pel tema. Si has contestat afirmativament a una o més preguntes, significarà que el teu treball és candidat a necessitar ser avaluat per un Comitè d'Ètica. Continua llegint el punt "Informació General", i en tot cas consulta amb la persona que et tutoritza.

 

Modalitats

ObservacionsDireccióCodirecció
A-Centre PDI vinculat a l'EEBE Opcional
B-Empresa(*)

 

NOU:Requeriment de signatura de conveni de pràctiques externes o acord d'estades puntuals PDI vinculat a l'EEBE

 

Tutor o tutora a l'empresa

C-Mobilitat Universitat

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat i precompromís de reconeixement de crèdits

Mobilitat: sotsdirector de relacions internacionals (R. Benítez)

EEIGM (Grau): responsable EEBE del programa (A. Mateo) 

Opcional 

D-Mobilitat Empresa

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat a empresa a l'estranger PDI vinculat a l'EEBE Tutor o tutora a l'empresa

Codirecció: 

Si és una persona que no pertany al departament o centre docent de qui dirigeix el treball, cal informar del seu nom, cognoms, mail i DNI.

Aplicació: https://demana.upc.edu/gaeebe(obriu en una finestra nova)

Responsable d'informar: L''estudiant

Termini: Abans de la validació del director o directora.


(*)En cas que sigui "modalitat B"

Procediment de registre de TFE

Modalitats A, C i D:

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Termini: calendari TFE.

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades bàsiques del projecte, tenint en compte la informació del quadre anterior.

 • Títol
 • Descripció
 • Modalitat: escollir una de les opcions
 • Departament: el del director o directora
 • Director o directora: PDI vinculat a l'EEBE (amb condició de doctor en el cas de TFE de màster)
 • Codirector o codirectora (si s'escau)
 • Secretari = director o directora

IMPORTANT:

 • L'estudiant no escull els rols de president ni vocal del tribunal; només ha d'indicar el nom del director, del secretari i, en cas necessari, del codirector.
 • Camp d'informació: No excedir els 900 caràcters (títol, descripció i observacions)
 • Requeriment de validació electrònica pel director/a de TFE (sense aquest tràmit no pot ésser matriculat).

Modalitat B:

TipologiaProcediment
Amb conveni de pràctiques externes curriculars: 

No cal fer el registre, s'ha de formalitzar el conveni a través de tiquet demana (tema d'ajuda: Tramitació conveni TFE Empresa) i una vegada tramitat quedarà registrat automàticament.


Qui exerceixi la tutoria acadèmica de les pràctiques (PDI-EEBE) dirigirà també el TFE

Amb contracte laboral o altres vies sense conveni de pràctiques curriculars:

L'estudiant ha de lliurar a l'àrea de pràctiques acadèmiques de Gestió Acadèmica l'acord d'estades puntuals signat.

Mail: 

Un cop fet, podrà realitzar el registre de TFE a e-Secretaria (mateix procediment que per a modalitats A, C i D).

 

Modificació de registre

Objectiu: sol·licitar la modificació de dades del registre de TFE que ha estat prèviament validat i probablement matriculat.

Tipologia de canvis:

 • Una variació del títol (tant si està matriculat en convocatòria ordinària, conv. addicional o no matriculat)
 • Un canvi de Treball sempre i quan es mantingui el director (únicament si és abans del fi del termini dipòsit de la convocatòria ordinària, o en situació de no matriculat)

Responsable de la sol·licitud: El director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)

Termini: Abans d'inici del període de dipòsit de convocatòria ordinària. Més informació: calendari TFE.

Mail: Dades mínimes que ha de contenir:

 • Dades personals de l'estudiant (nom, cognoms i DNI si es coneix)
 • Títol actual del TFE
 • Nou títol de TFE
 • Nova descripció del TFE
 • En cas de variació d'algun rol de projecte (codirectors), indicar els canvis  
Observacions: Mentre el registre no estigui validat pel director o directora, l'estudiant pot fer les modificacions directament a e-Secretaria  (estat del TFE= "registrat per l'estudiant").

  Baixa del TFE registrat

  Objectiu: desvincular a estudiant i  a director o directora del compromís adquirit de desenvolupament / direcció del TFE registrat.

  Requeriment: que el TFE tingui una situació diferent de "matriculat" o "avaluat"

  Procediment:

  • Requeriment: L'estudiant ha de contactar de forma prèvia amb l'actual director o directora de TFE per acordar la baixa del TFE
  • Responsable de la sol·licitudEl director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)
  • Mail:  identificant l'estudiant i confirmant l'acceptació de la baixa del TFE.
  ObservacionsUn cop el TFE hagi estat donat de baixa, l'estudiant podrà fer un nou registre de TFE.
   

  NOU:

  Informació: En cas d'avaluació del TFE "NP" o "suspès" es procedirà a la baixa del registre de treball, requerint consegüentment un nou registre de TFE per part de l'estudiant.

  Referent: apartat 6.8 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE