Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris d'Electricitat

Índex dels laboratoris

Laboratori de Sistemes Elèctrics

Ubicació

Situat a A4.31

Descripció

Espai d'ús comú per a totes les titulacions de graus que s'imparteixen en el centre, disposa de 9 llocs de treball (ocupació màxima 16 estudiants).

En les pràctiques es pretén que l'estudiantat conegui els fonaments i aprenguin l'ús dels instruments de laboratori més habituals i s'iniciï en l'aprenentatge de tècniques d'adquisició i anàlisi de dades, en el muntatge, mesura, anàlisis, modelització i simulació de circuits i dispositius elèctrics (a un nivell bàsic en l’assignatura de “Sistemes Elèctrics” i més avançat a l’assignatura de “Circuits i Senyals”).

Assignatures

Equipament

Oscil·loscopi digital TEKTRONIX TBS1052B-EDU, Font d'alimentació triple de continua ISO-TECH IPS-3303,Font d'alimentació d'alterna monofàsica, Generador de funcions ISO-TECH GFG-8255A, Wattímetre analògic MERAMultímetre digital ISO-TECH IDM-73, Multímetre digital AD INSTRUMENTS AD9805A, Multímetre digital AD INSTRUMENTS AD71B, Sonda de corrent AC per a multímetre CHAUVIN ARNOUX MINI 05, Sonda de corrent DC/AC per a oscil·loscopi PICO TA018, Ordinador.

Cal destacar entre l'instrumental, l'oscil·loscopi digital TEKTRONIX TBS1052B-EDU. Es tracta d'un model adaptat per a la formació. L'instrument permet mostrar sobre la pantalla el tutorial que guiarà a l'estudiantat durant el desenvolupament de l'experiència. També cal destacar l'analitzador de xarxes i d'harmònics AD INSTRUMENTS AD6830, aparell àmpliament utilitzat en enginyeries per a l'avaluació de la qualitat del subministrament i consum elèctric.

 

Laboratori d'Instal·lacions Elèctriques

Ubicació

Situat a AS1.3

Descripció

S'hi mostren diversos aspectes de les instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió, així com les proteccions associades.

Assignatures

Equipament

Material per al muntatge de quadres elèctrics de distribució en baixa tensió, Automatismes industrials cablats i programats (Autòmats programables), Assaig i prova del comportament de les proteccions segons el règim de neutre, Centre de transformació d’usuari (Alta i Baixa Tensió), Panòplia de seguretat i salvament, Assaig i prova de proteccions d’un sistema elèctric, Assaig i prova de proteccions de central elèctrica, Equips de mesura (analitzadors de xarxa, etc.).

 

Laboratori de Màquines Elèctriques

Ubicació

Situat a AS1.4

Descripció

Espai d'ús principalment per a l'especialitat elèctrica, tot i que també hi treballa l'estudiantat del grau en energia. En les pràctiques es pretén que l'estudiantat conegui els fonaments de les màquines elèctriques i aprengui l'ús dels instruments i tècniques d'assaig de laboratori més habituals en l'àmbit de les màquines elèctriques i els accionaments..

Assignatures

Equipament

Permet fer l'assaig de diferents tipus de màquines elèctriques. Els trets principals del laboratori són:

  • Transformador d'entrada propi de 200 kVA, 400 V/400 V/ 230 V.
  • Conjunts de màquines amb bancades de potencies nominals 1.5 kW, 7.5 kW i 22 kW.
  • Grups formats per Alternador + Màquina asíncrona, Alternador + Màquina de corrent continu, Màquina Asíncrona + Màquina de corrent continu. Motor monofàsic+Màquina de corrent continu, Motor asíncron de rotor bobinat+Màquina de corrent continu. Motor síncron de reluctància.

Altre equipament: Analitzadors de xarxa, watímetre de 4 canals ZIMMER amb mesura de parell i velocitat, mesurador de pèrdues magnètiques, quadre d'Epstein, mesurador de parell fins a 1 Nm i 70000 rpm, mesuradors de velocitat, càmara termogràfica, mesurador de parell i velocitat fins a 150 Nm i 1500 rpm, variadors de frequència fins a 400 Hz i 30 kVA, rectificadors controlats de quatre quadrants fins a 440 V i 90 A, regulador d'inducció 40...450 V, 100 A, columna de sincronització d'alternador a xarxa, bancades de condensadors variables, reòstats variables fins a 100 A, bobina trifàsica regulable de 15 kVA.