Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris de Física

Índex dels laboratoris

Laboratori de Física 1

Ubicació

Situat a A4.33

Descripció

L’objectiu d’aquest laboratori és familiaritzar-se amb l’adquisició i tractament numèric i gràfic de dades experimentals en sistemes físics mecànics. De màquines simples combinant politges a dispositius més complexes com el pèndol balístic que permeten estudiar el moment d’inèrcia, es visualitza la formació d’ones acústiques o mecàniques estacionàries o la interacció entre cossos en el carril de xocs.

Assignatures

Equipament

El laboratori compta amb carrils de xocs per comprovar la conservació de la quantitat de moviment, equips per determinar el moment d'inèrcia de cossos amb diferents geometries, pèndols balístics per estudiar la conservació del moment angular i tubs de so per estudiar ones mecàniques estacionàries; a banda d'altre equipament més senzill com el pèndol simple, molles elàstiques, dinamòmetres per estudiar l'equilibri dels cossos...

 

Laboratori de Física 2

Ubicació

Situat a A4.34

Descripció

L’objectiu d’aquest laboratori és familiaritzar-se amb l’adquisició, tractament numèric i representació gràfica de dades experimentals en sistemes físics electromagnètics. En primer lloc, s’estudien circuits elèctrics senzills, tant de corrent continu com de corrent altern, incidint especialment en les propietats físiques de la conducció. Al final s’analitzen els fenòmens inductius que apareixen als circuits elèctrics, determinant experimentalment camps magnètics, coeficients d’inducció mútua i autoinducció.

Assignatures

Equipament

A banda dels equipaments habituals en un laboratori d'Electromagnetisme, es disposa de l'oscil·loscopi digital TEKTRONIX TBS1052B-EDU (model adaptat per a la formació). L'instrument permet mostrar sobre la pantalla el tutorial que guiarà l'estudiant durant el desenvolupament de l'experiència.

 

Laboratori de Cambra Fosca

Ubicació

Situat a A4.35

Descripció

Laboratori de cambra fosca o fotònica es visualitzen les principals propietats de la llum que són la a base dels sistemes fotònics per a aplicacions tecnològiques, ja sigui en processat de materials, biomèdiques, energètiques, en comunicació... S'estudia la generació i propagació de la llum, la polarització, la formació d'imatges en sistemes òptics, la difracció i interferències o l'holografia.

Assignatures

Equipament

El laboratori compta amb equips làser Enosa, equips làsers DC-NTL, equips làsers Frederiksen 2885-00, espectròmetres, interferòmetre, multímetre, transformadors Philips Harris.

 

arxivat sota: ,