Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris de Mecànica

Índex dels laboratoris

Laboratori de Fabricació

Ubicació

Situat a AS1.2

Descripció

En aquest espai es troben les màquines necessàries per fabricar peces per arrencament de ferritja bàsicament. Es fan les pràctiques de les assignatures de l’àrea de fabricació i també hi treballen els estudiants i estudiantes en la fabricació de prototips per els seus TFG i TFM.

Assignatures

Equipament

Cel·la flexible de fabricació connectada amb els ordinadors del Laboratori de fabricació flexible i Metrologia, una fresadora i un torn CNC, una altre fresadora de CNC amb més capacitat de fabricació, així com altres màquines com ara: torn, fresadora, trepant, cisalla, serra de cinta, premsa, entre d’altres

 

Laboratori de Sistemes Mecànics i Automoció

Ubicació

Situat a A7.9

Descripció

En aquest espai es troba tot l’equipament necessari per fer les pràctiques relacionades amb la mecànica teòrica. A través de diferents mecanismes muntats en un panell, l’estudiantat pot portar a terme experiments per comprovar allò que fa des del punt de vista teòric a les classes.

Assignatures

Equipament

Panells de muntatges per l'experimentació en mecànica vectorial, equilibri de sistemes i centres de gravetat, balança i equip d'estudi de deformació en gelosies (MFCS3).

 

Laboratori de Mecànica Aplicada

Ubicació

Situat a A7.41

Descripció

En aquest laboratori es desenvolupen les pràctiques de les assignatures de les àrees de teoria i disseny de màquines, mecanismes. Es poden trobar diferents mecanismes muntats en maquetes per afavorir el seu estudi així com màquines que són interesants per l’estudi dels seus conjunts i components. També n’hi ha una màquina d’assaigs de fatiga rotatòria per l’estudi de les característiques mecàniques dels materials. Per altre banda es fan les pràctiques de l’assignatura d’automoció.

Assignatures

Equipament

Maqueta d'engranatges, maquina de cosir, bicicleta, màquina de fatiga (GUNT), motor elèctric (JP-GRAU), generador de funcions (Philips), trepant de columna, premsa (RC MINEX2000), motors de cotxe.

 

Laboratori de Fabricació Flexible i Metrologia

Ubicació

Situat a A7.8

Descripció

En aquest laboratori es desenvolupen les pràctiques de les assignatures de l’àrea de fabricació. Es un aula on es troben el ordinadors amb els software de CAD-CAM necessari per fer la preparació d’un producte des del disseny fins el arxiu de CAM necessari per enviar-lo a fabricar a les màquines del taller mecànic o a les impressores de FabLab. També es poden verificar les dimensions de peces amb una màquina tri-dimensional de mesures o fins i tot les seves superfícies amb un perfilòmetre 3D.

Assignatures

Equipament

Aparells de metrologia (peu de rei, micròmetre...), màquina de mesura per coordenades, perfilòmetre, projector de perfils, comparador digital, ordinadors.

 

arxivat sota: ,