Comparteix:

FAQ'S

FAQ'S

Respecte als equips

 • Hi ha màxim de participants?

  No, però per experiència els grups de més de 5 persones són complexos de gestionar.
 • Puc inscriure'm si ja no sóc estudiant/a?

  Hi pot participar qualsevol estudiant matriculat/da durant el curs 2018-2019.
 • Pot participar un estudiant estranger, o un que estigui fent un intercanvi internacional?

  Sí. L'assistència a les reunions i sessions in/formatives no és obligatòria.

Respecte al mentoratge

 • Qui pot ser mentor?

  Qualsevol professor/a universitari/a (de qualsevol especialitat), no cal que sigui de la UPC ni que sigui especialista en materials plàstics. La seva funció és acompanyar un equip en el seu procés d’aprenentatge experiencial.
 • Hi ha un màxim de mentors per formar l'equip?

  Sí, 1.
 • Un mentor pot ser mentor de més d’un equip a la mateixa convocatòria?

  No.

Respecte als patrocinadors

 • Respecte als patrocinadors, l'hem de dur a terme els equips o hi ha suport de la UPC i AMB?

  La gestió dels patrocinis l'heu de fer els equips i podeu buscar els patrocinis que considereu oportuns.

Respecte al repte

 • NOVA! - Les propostes estan centrades en bosses de plàstic de supermercat o bossas de qualsevol tipus (packaging per exemple).

  La proposta s'ha de referir a plàstic film del tipus que vulgueu, poden ser bosses de qualsevol tipus,  però també pot ser els plàstics d'embalatge. La solució es pot centrar en un tipus determinat o ser més general, he decideix l'equip.
 • NOVA! - Les propostes de solució han d'enfocar-se cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a pla pilot, o es tracta d'aportar solucions de caràcter global.

  La solució pot ser de caràcter global o la poden centrar a l'àrea metropolitana, aquí tampoc hi ha limitació, ambdues propostes són bones.
 • Es pot complementar la idea de propostes polítiques per maximitzar l'objectiu final, és a dir, viure sense generar residus de bosses de plàstic i film?

  Si, perfectament. La demostració ha de ser física i haurà d’involucrar el material, però en qualsevol cas pot incloure propostes que tractin els canvis socials, institucionals, polítics o econòmics que siguin necessaris per dur-les a terme. Més endavant, a les sessions de seguiment, s’anirà donant més informació sobre el format i els requeriments.
 • A part de la demostració física, cal obligatòriament o és voluntari presentar un treball, un projecte a on es reculli tota la informació, recerca i proposta/propostes per assolir l'objectiu del challenge?

  Entenem que la recerca d’informació i elaboració de propostes és imprescindible per fer un projecte i que s’haurà de posar en valor tant a la prova de video com a la demostració final, però no serà obligatori lliurar un document-memòria que ho reculli.
 • Es tracta d'eliminar o trobar una segona vida als residus existents (per exemple, com es mostra al vídeo, els plàstics que hi ha al mar), o si més aviat es tracta de trobar alternatives no plàstiques d'aquests productes per utilitzar-los diàriament.

  Qualsevol és vàlid. L'angle des del que aporteu la solució és decisió vostra. Això sí, tingueu en compte els criteris de valoració que hem fet públics
 • Es treballa amb la matèria primera dels residus ja generats?

  Com considereu. Poden ser solucions preventives, pal·liatives, de reciclatge, integrals, etc.
 • En quin tipus de packaging ens hem de centrar, només bosses i films o plàstics en general?

  El problema a resoldre és l'excés de residu de bosses i films de plàstic (molts d'ells provinents de packaging, però no tots). El repte dels plàstics en general seria massa ampli..
 • El repte tracta sobre l'economia circular o també de definir el procés productiu?

  El que considereu rellevant, alhora sense perdre el focus. Tingueu presents els criteris d'avaluació que estan publicats.
Respecte a l'avaluació

 • NOVA! - A què es refereix la "demostració física"?

  La demostració física busca que els equips puguin mostrar el seu projecte d'alguna forma material (no només amb imatges o diapositives). D'alguna forma ha d'involucrar el residu de plàstic film. Pot ser la demostració d'un prototip, la demostració d'un procés o una teatralització, per posar algus exemples. Es valorarà la creativitat d'aquesta exposició. En qualsevol cas, hi haurà un públic i haureu de buscar el màxim impacte.

Respecte als premis

 • La incubació de les idees guanyadores és obligatòria? No, en cap cas. És voluntari