Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari de la bústia

  Digues la teva_actualitzat

A quin col·lectiu pertanys?   Selecciona una opció

Tipus de comunicació?   Selecciona una opció.
Definició de cada tipus de comunicació:

Felicitació: Expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

Queixa: Desacord amb algú o alguna situació que la persona interessada considera injusta o perjudicial.

Reclamació: Queixa vehiculada formalment sobre una decisió o resolució prèvia, que esgota la via administrativa, com a resposta a una sol·licitud que la persona interessada va tramitar per demanar la reparació d’una situació que considera injusta o perjudicial als seus interessos.

Suggeriment: Proposta de millora sobre la prestació d’un servei, adreçada a la persona o instància que es considera responsable de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui tinguda en compte per a la seva incorporació al funcionament del mateix.

Categories del proper camp "Temàtica" :

AC: Àmbit acadèmic.

R: Recursos materials.

 
Protecció de dades personals  

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

qualitat.eebe@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F03.13   Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat.  

Recollir les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

* Camp obligatori