Vés al contingut (premeu Retorn)

Política i objectius de qualitat de l'EEBE

L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est és conscient de la importància de la qualitat i considera que aquesta constitueix un factor estratègic per aconseguir que l’estudiantat egressat adquireixi les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació i que aquestes siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est es compromet a impulsar aquelles estratègies que siguin necessàries per a assolir els objectius de qualitat que es detallen a continuació:

  • Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de l’entorn socioeconòmic.
  • Proporcionar el recolzament adequat al professorat i al personal d’administració i serveis, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.
  • Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal de l’EEBE per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.
  • Aconseguir un compromís de millora contínua (seguint el cicle planificar -> executar -> avaluar -> millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries.
  • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent, i és controlat i revisat de forma periòdica.
  • Proposar les accions necessàries per al compliment i seguiment del Pla Estratègic de l’EEBE, d’acord amb els reptes definits i els objectius estratègic per a assolir-los. 

Per tot això, la direcció de l’EEBE es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són pròpies.

 

Barcelona, juliol de 2022

Adriana Farran

Directora de l’EEBE

Versió imprimible

 

arxivat sota: , , ,