Vés al contingut (premeu Retorn)

Programari Aules Informàtiques

Consulta el programari que tenim instal·lat als ordinadors de les aules informàtiques

Reserva d'espais.png

El programari que ha estat sol·licitat pel professorat i que trobareu disponible als ordinadors de les Aules Informàtiques pel quadrimestre de Primavera 2023-24 és l’indicat a continuació: Cal indicar que aquest programari és addicional al programari estàndard de l’equipament informàtic que trobareu llistat aquí.

 

Llistat de les Aules. Curs 2023-24 - QmP

1. Abaqus learning edition

2. Aspen

 • HYSYS
 • PLUS
 • Energy Analyzer
 • Process Economic Analyzer
 • Avogadro

3. Aspen PLUS

4. CadeSIMU

5. CES Edupack

6. CYPE

7. EPANET 2.00.12

8. FEMM 4.2

9. FTIR Spectra Manager

10. FTIR Spectra Analysis

11. GAMS

12. Geogebra

13. Git

14. LabVIEW Runtime 2019 SP1 f5

15. LTspice

16. Maple

17. MATLAB

 • Communications Toolbox

 • Computer Vision Toolbox

 • Control Toolbox

 • Control System Toolbox

 • Deep Learning Toolbox

 • Global Optimization Toolbox

 • Image Processing Toolbox

 • Image Acquisition Toolbox

 • Matlab Compiler

 • Medical Imaging Toolbox

 • Optimization Toolbox

 • Parallel Computing Toolbox

 • Partial Differential Toolbox

 • Simscape

 • Simscape Electrical

 • Simulink

 • Simulink Compiler

 • Simulink Control Design

 • Symbolic Math Toolbox

 • System Identification Toolbox

 • Signal Processing Toolbox

 • Statistics and Machine Learning Toolbox

 • Wavelet Toolbox

18. MATPOWER

19. MestREC

20. Minitab

21. OpenBoard

22. PTC Creo

23. Pycharm community

 • pygame
 • pyqt
 • designer
 • plugin gitflow integration plus

24. Python

25. RoboDK

26. R

27. R-Studio

28. Scilab

29. Smath

30. Tdyn 16.2.5

31. UniSim

32. WinPython

33. Aloha

34. Android Studio

35. ANSYS-WORKBENCH

36. AutoCad

37. CE3X

38. CFAST

39. COMSOL 6.2

40. FDS +Smokeview

41. FEBio Studio

42. FEniCS + DOLFINx

43. ModelSim

44. Paraview

45. Presto

46. Solidworks

47. THANKS

48. VCHEM

49. WAVE