Vés al contingut (premeu Retorn)

Programari Aules Informàtiques

Consulta el programari que tenim instal·lat als ordinadors de les aules informàtiques

Reserva d'espais.png

El programari que ha estat sol·licitat pel professorat i que trobareu disponible als ordinadors de les Aules Informàtiques pel quadrimestre de Tardor 2023-24 és l’indicat a continuació: Cal indicar que aquest programari és addicional al programari estàndard de l’equipament informàtic que trobareu llistat aquí.

 

Llistat de les Aules. Curs 2023-24 - QmT

1. Abaqus learning edition
2. ALOHA
3. Android Studio
4. Ansys Workbench
5. Aspen HYSYS
6. Aspen PLUS
       ● Energy Analyzer
       ● Economic Analyzer
7. Autocad
8. CadeSIMU
9. CasADi
10. CE3X
11. CFAST
12. Comsol multiphysics
13. CYPE
14. Diamonds
15. EPANET 2.0.12
16. FEBio
17. FDS
18. Smokeview
19. FEMM42
20. flammap
21. behave
22. windninja
23. GAMS
24. GeoGebra
25. Granta Edupack
26. LTspice 17.0.34
27. MAPLE
28. MATLAB
       ● Control System Toolbox
       ● Curve Fitting Toolbox Version 3.8
       ● Global Optimización Toolbox
       ● Image Processing Toolbox
       ● Matlab Compiler
       ● Optimización Toolbox
       ● Partial Differential Equation
Toolbox
       ● Signal Processing Toolbox
       ● Simscape
       ● Simscape Driveline
       ● Simscape Electrical
       ● Simscape Fluids

       ● Simscape Multibody
       ● Simulink
       ● Simulink Compiler
       ● Simulink Control Design
       ● Stateflow
       ● Statistics and Machine Learning
Toolbox Version 12.4
       ● Symbolic Math Toolbox
       ● Symbolic Toolbox
29. Matpower
30. MINITAB 2020
31. ModelSim
32. NotePad++
33. Opensim
34. Orange
35. Pathfinder
36. PTC Creo
37. Pyrosim
38. Pycharm:
       ● PyQt5
       ● Designer
       ● Git Flow Integration Plus
39. Python / WinPython 3.10.9.0
       ● Jupyter Lab
       ● Jupyter Notebook
       ● matplotlib
       ● Numpy
       ● Seaborn
       ● Pandas
       ● Sklearn
       ● TensorFlow
       ● Tpot
40. spyder
41. R
42. R-Studio
43. Rhino
44. RoboDK
45. Scilab 6.1.1
46. Solidworks
       ● Simulation
       ● Flow
       ● FlowSimulation
       ● Motion

47. TANKS
48. Tdyn
49. TexStudio
50. UniSim
51. Unity LTS
52. Uniti Hub
53. VCHEM
54. Visual Studio
55. VRED 2022
56. WAVE
57. XAMPP
arxivat sota: , , ,