Comparteix:

Difusió de notícies i esdeveniments

Per sol·licitar difusió de notícies i esdeveniments que siguin rellevants per a algun dels col·lectius de la comunitat universitària (mitjançant diferents canals: portada web, pantalles, Atenea, twitter, instagram i el correu-e setmanal de recull de notícies).

Per sol·licitar difusió de notícies i esdeveniments que siguin rellevants per a algun dels col·lectius de la comunitat universitària (mitjançant diferents canals: portada web, pantalles, Atenea, twitter, instagram i el correu-e setmanal de recull de notícies), cal emplenar aquest

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD*

 

Feu atenció a l'ortografia, la mida de la imatge i altres variables que es van indicant al formulari.


Les notícies necessiten uns dies per poder-se preparar per ser publicades al web, pantalles i xarxes socials.
Per assegurar que la notícia surti en el butlletí del dilluns, cal haver fet la sol·licitud com a tard, el divendres anterior a les 12h.
En cas de no ser així, no podrà sortir al butlletí fins al següent dilluns (i la notícia es prepararà durant la setmana)


*La difusió final pot no coincidir en tots els aspectes amb allò sol·licitat, atenent a criteris d'adequació, comunicació, efectivitat i quantitat de sol·licituds. Per a resoldre dubtes o fer comentaris, escriure a comunicacio.eebe@upc.edu