Comparteix:

Accés als espais per a la comunitat UPC

Sol·licitar l'accés als difrents espais del Campus

Per poder sol·licitar l'accés a espais de l'EEBE i del Campus Diagonal Besòs és imprescindible disposar d'Identitat Digital UPC (ID). Tots els membres de la Universitat Politècnica de Catalunya – estudiantat; de titulacions de Grau, Màster i Doctorat; PDI i PAS- per la seva vinculació a la UPC mitjançant contracte, matrícula o nomenament, disposen automàticament d'ID.

Per fer la sol·licitud d'accés, el tutor/a o responsable cal que  empleni aquest formulari. d'accessos EEBE. En el cas que es necessiti targeta d'accés o carnet UPC, per accedir a alguns espais i no se’n disposi, cal indicar-ho al formulari i la Unitat d'Espais facilitarà un carnet temporal, que cal retornar quan es disposi del definitiu.

En el cas de voler accedir fora d’horari s’ha d’enviar un correu a espais.eebe@upc.edu indicant l’edifici, espai (número de porta) on es vol accedir i les dates. Per accedir a un laboratori, per motius de seguretat, s’haurà de fer sempre acompanyat. En la sol·licitud s’haurà d’indicar el nom de la persona acompanyant. L’estudiantat que estigui fent un TFG i hagi d’accedir fora d’horari, cal que vagi acompanyat d’un professor responsable, que és a qui s’activarà l’accés.

Sol·licitud de claus

Per demanar un clau cal que el cap de departament enviï un correu a Espais EEBE amb les dades de la persona i l’espai. Un cop la persona deixi aquell espai, la clau s’haurà de tornar a Consergeria.

Incidències

Per a qualsevol incidència amb els accessos podeu contactar amb .