Vés al contingut (premeu Retorn)

Programari Aules Teoria

Consulta el programari que tenim instal·lat als ordinadors de les aules de teoria

Reserva d'espais.png

El programari que ha estat sol·licitat pel professorat i que trobareu disponible als ordinadors de les Aules de Teoria pel quadrimestre de Tardor 2023-24 és l’indicat a continuació: Cal indicar que aquest programari és addicional al programari estàndard de l’equipament informàtic que trobareu llistat aquí.

 

Llistat de les Aules - Curs 2023-24 - Qm.T

1. Abaqus learning edition
2. Aspen HYSYS
3. Aspen PLUS
         ● Energy Analyzer
         ● Economic Analyzer
4. Autocad
5. CadeSIMU
6. CasADi
7. EPANET 2.0.12
8. FEMM42
9. flammap
10. behave
11. windninja
12. GAMS
13. GeoGebra
14. Granta Edupack
15. LabVIEW Runtime
16. LTspice 17.0.34
17. MAPLE
18. MATLAB
       ● Control System Toolbox
       ● Curve Fitting Toolbox Version 3.8
       ● Global Optimización Toolbox
       ● Image Processing Toolbox
       ● Matlab Compiler
       ● Optimización Toolbox
       ● Partial Differential Equation
Toolbox
       ● Signal Processing Toolbox
       ● Simscape
       ● Simscape Driveline
       ● Simscape Electrical
       ● Simscape Fluids
       ● Simscape Multibody
       ● Simulink
       ● Simulink Compiler
       ● Simulink Control Design
       ● Stateflow
       ● Statistics and Machine Learning
Toolbox Version 12.4
       ● Symbolic Math Toolbox
       ● Symbolic Toolbox

19. MINITAB 2020
  20. NotePad++
  21. OBS Studio
  22. Opensim
  23. Orange
  24. Pathfinder
  25. Pyrosim
  26. Pycharm:
         ● PyQt5
         ● Designer
         ● Git Flow Integration Plus
  27. Python forefire WinPython 3.10.9.0
         ● Jupyter Lab
         ● Jupyter Notebook
         ● matplotlib
         ● Numpy
         ● Seaborn
         ● Pandas
         ● Sklearn
         ● TensorFlow
         ● Tpot
  28. spyder
  29. R
  30. R-Studio
  31. Scilab 6.1.1 revisar años anteriores
  32. smath studio
  33. Tdyn
  34. UniSim 35. XAMPP
arxivat sota: ,