Vés al contingut (premeu Retorn)

Acceptació de les Normes d'ús dels laboratoris de l'EEBE i CDB - Protecció de dades personals.

 

Hem rebut una sol·licitud per habilitar-te l'accés al/ als laboratori/s per a desenvolupar el teu treball/projecte/tesi. És necessari que emplenis el present formulari on quedarà constància de què coneixes les normes d'ús d'aquests espais i de la teva autorització a fer ús de les teves dades personals necessàries per habilitar l'accés.

Acceptació de les Normes d'ús dels laboratoris de l'EEBE i CDB

En el cas de sol·licitar accessos a laboratoris, cal que els interessats es comprometin a fer un ús correcte del laboratori i únicament per l’activitat relacionada amb el treball o projecte que hagin de desenvolupar.

 

Amb la signatura d’aquests document els estudiants declaren conèixer la normativa bàsica de seguretat per poder treballar al laboratori i es comprometen a complir-la, en particular, pel que fa a:

  • Portar i utilitzar els equips de protecció individual (EPIs) necessaris pel desenvolupament de l’activitat.

 

  • Respectar els procediments segurs de treball.

 

  • Obtenir la validació de la seva capacitat de treballar amb seguretat per part del personal tècnic dels laboratoris o del professor tutor responsable

 

  •  No treballar als laboratoris sense estar acompanyats i sense el coneixement d’algun responsable tècnic o acadèmic present a l’escola.

 

L’accés estarà permès de dilluns a divendres, en l’horari vigent d’obertura del campus.

Protecció de dades personals

Dono el meu consentiment a la Universitat Politècnica de Catalunya - UPC, pel tractament de les dades personals recollides en aquest formulari i en el lliurat pel meu tutor/a, per la sol·licitud d'accessos a espais de l'EEBE i Campus Diagonal Besòs, tal com es descriu en la taula que figura al final dels formularis.

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari electrònic seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de tasques administratives.

 

En enviar-nos aquestes dades, vostè accepta aquesta política de privacitat. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la Unitat de Suport a Departaments del Campus Diagonal Besòs, a l’adreça electrònica: cem.usd.utgcdb@upc.edu

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Finalitats del tractament

F008 Control i accés als espais

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F008

Gestió de la seguretat i control d’accés a laboratori de projectes.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat