Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari de reserva del Re-Lab

Dia i hora d'inici de la reserva  
/ /   :
Dia i hora de finalització de la reserva  
/ /   :

En l'ús d'aquest espai està cobert per accident, defunció i dans a tercers: 

- l'estudiantat universitari matriculat menor de 28 anys

- l'estudiantat universitari matriculat major de 28 anys amb l'assegurança voluntària per a majors de 28 anys


La resta d'usuaris de l'espai Re-Lab no estan coberts per cap assegurança, per tant no tenen permís per utilitzar aquest espai excepte si disposen d'una assegurança que cobreixi aquests supòsits.

*NOTA 1: Més informació a http://eebe.upc.edu/ca/estudis/tramits-academics/asseguranca-escolar


 
Protecció de dades personals  

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

espais.eebe@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F03.13   Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat.  

Reserva d'espais del Campus Diagonal-Besòs

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat