Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport administratiu al PDI i PAS dels departaments del Campus Diagonal Besòs

Informació i assessorament, Acollida, llistes de distribució, Tempus PSR, arxiu documental, webs CEM i EQ

Àmbit

Tasques

Personal

Acollida del personal UPC nouvingut al Campus Diagonal Besòs (CDB).
Informació i resoluciód’incidències (espai de treball, telefonia, accessos, llistes de distribució, etc.).
Tramitació de la vinculació i acollida del PDI no UPC al CDB.
Tramitació i acollida de l’estudiantat no UPC visitant al CDB.
Control horari PSR assignat al CDB. Informacióvinculada al ús de TEMPUS.
Suport a les comissions dels concursos de PDI,(documentació, reserva espais, pagament membres externs de les comissions).
Atenció de consultes vàries. Informació i si cal redirecció a la unitat pertinent.

Tasques de suport

Tramitació de les sol·licituds autoritzacions d’ús del servei de Reprografia CANON a l’EEBE, del personal de recerca i doctorands del CDB.
Tràmit de les comandes de material oficina en coordinació amb la Unitat de Compres UTGCDB.
Gestió de incidències als espais de treball, en coordinació amb la Unitat de Manteniment.
Manteniment de la informació dels taulells informatius (accés a edificis C-I i unitats acadèmiques).
Facilitar informació i suport a Espais EEBE.
Facilitar informació i suport a la Unitat TICEEBE.
Facilitar informació i tramitació de signatures per la Unitat de Recerca.
Facilitar informació i dades l’Equip Directiu de l’EEBE.
Facilitar informació i tramitació de signatures d’altres UTG-UPC.
Elaboració de la Memòria anual de les unitats amb seu al CDB

Supervisió i control

Actualització i manteniment de les bases de dades i de les llistes de distribució del personal de les seccions d’unitats acadèmiques sense seu a l’CDB (revisió mensual).
Actualització i manteniment de les llistes de distribució als diferents Campus de les unitats amb seu al CDB (gestió transversal).
Actualització i manteniment de les llistes de distribució dels òrgans de govern de les unitats amb seu al CDB.
Suport en els processos electius dels òrgans de govern de les unitats acadèmiques amb seu al CDB.
Supervisió i gestió de continguts i manteniment de les pàgines webs i intranets de les unitats amb seu al CDB.
Supervisió de continguts i manteniment dels espais informatius adreçats al PDI al web de l’EEBE .
Revisió de retolació de bústies i portes del CDB amb coordinació d’Espais i Manteniment EEBE.
Resolució d’incidències relacionades amb autoritzats del servei de Reprografia CANON EEBE.
Arxiu Compactus EEBE. Documentació de les seus departamentals ubicades al CDB. Arxiu, manteniment i recuperació/destrucció.

 

Contacte

M. Dolors Castell – tel. 93 401 16 59

Montserrat Cornet – tel. 93 413 77 79

Laura Prats - tel. 93 405 44 95

arxivat sota: , ,