Vés al contingut (premeu Retorn)

Investigadors del Campus Diagonal Besòs han participat en projectes de recerca al PECT Litoral Besòs

Diferents grups de recerca del Campus han posat en marxa projectes en el marc dins del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, finançat amb fons FEDER, que té l'objectiu de convertir la desembocadura del riu i el seu entorn en un espai de referència de desenvolupament sostenible que pugui atreure inversions, talent científic i que millori la vida dels ciutadans.
Investigadors del Campus Diagonal Besòs han participat en projectes de recerca al PECT Litoral Besòs

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Litoral Besòs (PECT Litoral Besòs), que es va iniciar el 2016 i ara està arribant a la seva fase final ha comptat amb la participació de diferents grups de recerca del Campus Diagonal Besòs que han posat en marxa projectes, els quals han estat finançat en part amb fons Programa Operatiu FEDER per Catalunya. 

El PECT Litoral Besòs està conformat per cinc entitats membres: la Universitat Politècnica de Catalunya (a través de grups de recerca vincultat al Campus Diagonal Besòs), els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs, el Consorci del Besòs i la Fundació b-Tec.

Aquestes entitats han estat vinculades a diferents projectes dins de 4 línies principals d'operació, que han estat:

-Recerca per a la sostenibilitat.

-Gestió sostenible del cicle de l'aigua.

-Talent energètic.

-Ecomesures

 

Dins la línia d'operació Recerca per a la sostenibilitat el PECT Litoral Besòs ha comptat amb la participació del grup de recerca Resource Recovery and Environmental Management (R2EM) José Luis Cortina, Javier Giménez, Oriol Gibert, Vicenç Martí, Rosa Mª Darbra, Cèsar Valderrama i Antonio Florido; i del grup de Sistemes d'Adquisició Remota de dades i Tractament de la Informació en el Medi Marí (SARTI) Spartacus Gomáriz, Joaquín del Rio i Javier Cadena.

Els investigadors, dirigits pel professor Joan de Pablo, investigador del grup R2EM, han treballat en tres actuacions:

  • Qualitat ambiental litoral Besòs.
  • Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs.
  • Solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics: aprofitament sostenible d’aigües freàtiques.

L'actuació per determinar la qualitat ambiental del litoral del Besòs ha analitzat una sèrie d'indicadors a l'aigua , i de l'aire i l'estat tròfic del litoral, i ha determinat que tot i les actuacions aplicades als llargs dels anys per millorar la situació mediambiental de la zona (com el desmantellament de les indústries de la zona) no s'havien aconseguit resultats efectius. Tenint en compte aquests indicadors, s'ha actuat des de l’Ajuntament de Sant Adrià i el de Badalona, juntament amb el Consorci del Besòs i els investigadors del Campus Diagonal Besòs de la UPC per instal·lar els sistemes de monitorització del riu i de la desembocadura del Besós, a fi d'aconseguir obtenir dades fiables i en temps real de la l’estat de l'aigua, com es va fer durant la tempesta Glòria, i així posar-hi remei per poder tornar a gaudir d’una fauna i flora autòctona, i regenerar la platja per la ciutadania. 

La monitorització de la qualitat de l'aigua ha estat possible amb la instal·lació d'una una arqueta, situada al riu Besòs,  i una boia, situada a la desembocadura, que tenen unes sondes que permeten mesurar diferent paràmetres de l’aigua. La boia porta uns sensors que mesuren la matèria orgànica dissolta en aigua (CDOM), la concentració de fluoresceïna, la concentració de greixos en aigua, la profunditat, la temperatura de l’aigua, la conductivitat elèctrica, el pH, el potencial d’oxidació-reducció (ORP), l’oxigen dissolt i la terbolesa (NTU).

Planta potabilitzadora PECTAmbdós sistemes, arqueta i boia, funcionen conjuntament permeten monitoritzar la contaminació de forma contínua.  Les mesures s’han anat recollint des de l’any 2019 a la boia i des de finals del 2020 a l’arqueta, així es poden comparar les dades recollides pels dos sistemes tenint en compte la conductivitat dels ions dissolts en l’aigua, la temperatura i la terbolesa. 

La tercera línia d'actuació al PECT ha estat la posada en marxa una planta pilot per tal d’aprofitar les aigües freàtiques del territori. Es tracta d’una planta pilot dissenyada segons les indicacions del grup de recerca R2EM que pretén millorar la gestió i la sostenibilitat dels recursos hídrics. La planta funciona a través de dues línies de tractament, la primera es basa en la utilització de membranes i la segona en processos d’adsorció i bescanvi iònic. 

La planta pilot permet reduir significativament els contaminants de l’aigua subterrània, i aquesta aigua és pot aprofitar de nou per la indústria de la zona, augmentar el cabal ecològic del riu o bé per regar, donant vida als parcs i jardins de Sant Adrià de Besòs i Badalona, perquè la ciutadania pugui gaudir-ne.

El pressupost total de les tres actuacions ha estat de 287.219€, dels quals 143.609€ han estat finançats pels fons FEDER.

 

D'altra banda, dins de la línia d'operació de Talent energètic, investigadors del campus han realitzat el projecte Microxarxa Intel·ligent: recerca i desenvolupament. El projecte consisteix en disposar del disseny d’un sistema escalable de microxarxa intel·ligent (smart microgrid), a nivell d’usuari final, particularitzant a diferents escenaris d’interès. L'objectiu ha estat potenciar l’aplicabilitat de les microxarxes intel·ligents a l’hora de millorar l’eficiència energètica en l'entorn dels municipis de Badalona i de Sant Adrià de Besòs.

Microxarxes PECTEl professor Robert Piqué , del grup de recerca Energy Processing and Integrated Circuits (EPIC) ha estat l'investigador responsable, i ha comptat amb la participació d'altres investigadors d'aquest grup, Ramon Bargalló Perpiñá, Francisco Casellas Beneyto, Àngel Cuadras Tomàs, Jordi El Mariachet Carreño, Francesc Guinjoan Gispert, Herminio Martínez García, José Matas Alcalá, Joan Puig Casteràs i Guillermo Velasco Quesada); del professor Xavier Rosset Juan, del grup de Sistemes d'Adquisició Remota de dades i Tractament de la Informació en el Medi Marí (SARTI); de María Helena Martín Cañadas i Jordi de la Hoz Casas, del grup Sistemes Electrònics de Potència i de Control (SEPIC); i de l'investigador independent Juan Antonio García-Alzórriz Pardo.

L'actuació s'ha complementat amb la disposició, al laboratori E3PACS del Campus Diagonal Besòs, d’una zona equipada amb 3 microxarxes domèstiques i els seus sistemes de monitorització possibilitant-se, també, la visita als camps fotovoltaics de les instal·lacions del grup de recerca EPIC, així com actuacions específiques per millorar les prestacions, com ara l'ús de la microxarxa com a estació de càrrega per a vehicles elèctrics.

Segons el professor Robert Piqué, els beneficis aconseguits amb aquesta actuació han estat el següents:

- Formació en microxarxes a 180 persones del territori proper, la majoria desplegant activitats pràctiques de gestió i control de microxarxes domèstiques en el laboratori E3PACS gestionat pel grup EPIC al sí de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE).
- Assoliment de 5 convenis de col·laboració entre empreses i la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Desenvolupament d'una vintena de projectes d'aplicació de les microxarxes implementables al territori del PECT Litoral Besòs, com per exemple l'ús més eficient de l'energia elèctrica; arquitectures domèstiques amb suport fotovoltaic, estació de recàrrega per a vehicles elèctrics d'ús personal; optimització en la planificació i operació dels agregadors de recursos energètics distribuïts; gestió col·laborativa de microxarxes domèstiques o reaprofitament de bateries de vehicles fora d'ús, entre d'altres.

El cost estimat d'aquest projecte ha estat d'uns 250.000€, dels quals més de 126.500€ han estat finançats amb fons FEDER.

El PECT Litoral Besòs ha tingut un pressupost global d'1.111.480€, dels quals 555.740€ s'han cobert amb els fons FEDER. El mes de setembre està prevista una jornada de tancament del projecte, que se celebrarà a la Sala d'Actes de l'EEBE, i que comptarà amb l'assistència de representants de totes les entitats implicades.

 

Informació relacionada: Projecte PECT Litoral Besòs

Fotografies cedides pels directors de les actuacions del PECT Litoral Besòs.

Vídeos de les actuacions dels investigadors UPC al PECT Litoral Besòs