Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés aules informàtiques

[Versió en català]

[Versión en castellano]

[English version]

 

Credencials d'accés a les aules informàtiques EEBE

Per tal de fer servir les aules informàtiques de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) t’oferim un compte d’usuari/usuària per accedir als ordinadors. Les teves dades personals d'accés són:

Nom d'Usuari/a:     nom.cognom (el mateix que utilitzes per accedir a les intranets de la UPC)
Password:     si no recordeu/sabeu la contrasenya, podeu sincronitzar-la a l'adreça web https://aules.eebe.upc.edu(obriu en una finestra nova) (imprescindible estar connectat a la VPN de la UPC o a la Xarxa Eduroam)

En accedir a qualsevol ordinador de les aules informàtiques de l’EEBE us trobareu la pantalla que es mostra a continuació:
Desktop image

A aquí fem un Ctrl + Alt + Supr i ens apareixerà la següent pantalla per autenticar-nos:


login credentials

En aquesta pantalla heu d'omplir, tal i com s’indica a la figura, les vostres dades personals d’accés.

Et preguem que tinguis cura de les credencials i de l’ús que es faci d’aquest compte. La responsabilitat de les accions fetes des d’aquest compte recaurà sobre el/la titular del mateix.

[Tornar a dalt]

Credenciales de acceso a las aulas informáticas EEBE

Para poder utilizar las aulas informáticas de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) te ofrecemos una cuenta de usuario/usuaria para acceder a los ordenadores. Tus datos personales de acceso son:

Nombre de usuario/a:     nombre.apellido (el mismo que utilizas para acceder a las intranets de la UPC)
Password:     si no recordais/sabeis la contraseña, podeis sincronizarla en la dirección web https://aules.eebe.upc.edu(obriu en una finestra nova) (imprescindible estar conectado a la VPN de la UPC o a la red Eduroam)

Cuando accedas a cualquier ordenador de las aulas informáticas de la EEBE os encontraréis la pantalla que se muestra a continuación:


Desktop image

En esta pantalla, clicando Ctrl + Alt + Supr nos aparecerá la siguiente pantalla para autenticarnos:


login credentials

En esta pantalla tendrás que rellenar, como se indica en la figura, tus datos personales de acceso.

Te rogamos cuides tus credenciales y del uso que hagas de esta cuenta. La responsabilidad de las acciones llevadas a cabo desde esta cuenta recaerán sobre el titular de la misma.

[Volver a arriba]

Login Credentials for Computers in 3rd floor classrooms at EEBE

In order to use computer rooms at the School of Engineering East Barcelona (EEBE) we offer you a user account to access computers. Your personal login information is:

Username:     name.surname (the same one that you use to access UPC intranets)
Password:     if you don't know/remember your password, you can synchronize your password credentials in the following link https://aules.eebe.upc.edu(obriu en una finestra nova) (IMPORTANT: to access at this site you must be connected to UPC’s VPN (service info: https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio) or be connected to eduroam network).


When accessing any computer in the EEBE computer rooms you will find the following screen:


Desktop image

On this screen, pressing Ctrl + Alt + Supr the following screen will appear to authenticate us:
login credentials
 
On this screen, you must fill out, as indicated in the figure, your personal access information.

Please pay careful attention to the credentials and use of this account. The responsibility of the actions taken from this account will be on the owner.

[back to top]