Vés al contingut (premeu Retorn)

Viatges capítol 2

Els viatges amb càrrec a capítol 2 es faran mitjançant el Demana de Recursos i Serveis

ÍNDEX

Abans d'iniciar el viatge

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2023

 

 

 

 

 

 

Viatger/a

 • Donar d'alta el viatge a l'aplicatiu introduint les dades mínimes imprescindibles (qui, on, quan, perquè,  i indicar que no fa referència a cap projecte)  (https://recerca.ctt.upc.edu/).  També es pot fer servir el model de liquidació de viatges que es troba al web del Servei d’Economia.
 • Descarregar de l'aplicatiu el document "Autorització de viatge", signar-lo, recollir la signatura del responsable del pressupost i director del departament
 • Obrir un demana per viatges i adjuntar autorització signada. (Un per viatger). 
 • En cas d'inscripció a un congrés es pot realitzar un pagament avançat mitjançant transferència, aportant factura o factura proforma.
 • Contactar amb les agències autoritzades (https://www.upc.edu/centralcompres/ca/viatges.-directrius-de-contractacio/agencies-de-viatges-upc) per sol·licitar les ofertes. 
 • Fer una previsió de despeses, desplaçaments, dietes, etc. per reservar disponible.

Viatges en grup

 • Ha d'haver-hi tantes liquidacions de viatges (LV) com viatgers i tantes factures de viatge com viatgers.

 • Cada viatger tindrà la seva LV amb la despesa d'inscripció, allotjament, trasllat, dinar, etc.

 • Amb els dinars, demanar un tiquet, que ha de ser original, per a cada comensal. En cas que no sigui possible el tiquet es dividirà en parts iguals entre els comensals.

 • Amb el taxi/cotxe compartit si n'hi ha, hi haurà un responsable què és qui pagarà i a qui s'abonarà després.

 • Amb allotjament compartit, es dividirà entre els viatgers, de manera que a cada LV hi consti la seva part, encara que ho pagui un sol viatger a qui se li abonarà després.

 

 

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Recursos i Serveis

 • Realitzar la Reserva del crèdit, generant el document D, el número del qual s'enviarà per correu electrònic al viatger/a i a l'agència, permetent que es formalitzi la comanda definitiva del bitllet de locomoció i la resta de despeses sol·licitades i acceptant l'emissió de la futura factura electrònica.

Durant el viatge

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2023

 

 

 

Viatger/a  

 • Recollir els comprovants de totes les despeses generades no susceptibles de facturació electrònica (Imprescindible adjuntar també boarding pass, certificat assistència o agenda de viatge i justificants dels pagaments realitzats).
 • Demanar sempre que sigui possible que el creditor facturi a nom de la Universitat. https://seuelectronica.upc.edu/ca/factura-electronicament-a-la-upc

 

Finalitzat el viatge

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2023

 

 

Viatger/a

 • Introduir a l'aplicatiu de viatges totes les despeses generades.
 • Descarregar el document "liquidació de viatge", signar-lo, fer-lo signar pel/la responsable del pressupost, adjuntar tota la documentació al demana i fer arribar els originals al gestor/a econòmica.

 

 

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Recursos i Serveis

 • Revisar els documents de despesa i comptabilitzar-los.
 • Fer el seguiment dels pagaments i les justificacions.
 • Tancament del viatge.