Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitats de suport a l'estudiantat de nou accés i Fase Inicial

Activitats de suport.png

Els programes de mentories, tutories o plans d'acció tutorial estan adreçats als nous estudiants de grau. Les mentories consisteixen en assessorament per part d'estudiants de cursos superiors a nous estudiants que puguin necessitar ajuda a l'inici dels seus estudis.
Les tutories i el pla d'acció tutorial és un servei d'atenció als estudiants de grau, a través del qual el professorat de l'Escola proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

Acció tutorial EEBE

L'acció tutorial és un servei d'orientació adreçat a:

 • Tot l'estudiantat que accedeix a la fase inicial dels estudis de grau de l' EEBE.
 • L'estudiantat que pertany al Pla d'Inclusió de la UPC.
 • L'estudiantat amb baix rendiment acadèmic.

Procediment

 • A cada estudiant que estigui dintre d'una aquestes casuístiques, se li assigna un/a professor/a tutor/a de forma automática, informant-ne per correu electrònic.
 • Les funcions del/la professor/a tutor/a consisteixen en proporcionar la informació i l'orientació acadèmica que pugui necessitar l' estudiant.
 • L'assignació del tutor/a continua vigent:
  - Fase Inicial: fins a la superació i finalització d'aquesta.
  - Pla Inclusió: és vigent durant tots els estudis.
  - Baix rendiment: fins a la recuperació del rendiment adequat.

Podeu trobar més informació en el document Pla d'Acció Tutorial dissenyat dintre del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Curs 0 (virtual)

 • Conjunt de materials d'autoaprenentatge per repassar continguts bàsics (preuniversitaris) de Matemàtiques, Física i Química.

 • Disponibles en línia a través d'Atenea (campus virtual de la UPC).

 • Per a cada matèria, el material associat correspon a unes 20 hores d'estudi.

Termini

A realitzar entre el 17 de juliol i l'8 de setembre de 2023 (entre la matrícula i l'inici de curs).

Accés

Aula Lliure: Setmana 0 (presencial)

 • Cursos de repàs de continguts bàsics (preuniversitaris) de Matemàtiques, Física i Química.
 • Presencials, 8 hores.
 • Una matèria a triar (per limitació de places)

Termini

Inscripció

 • Període d’inscripció: Del 14 de juliol al 6 d'agost de 2023

 • Autotest previ (per conèixer el teu nivell en aquestes matèries): https://forms.gle/b6BqWPLVPQw2iDQFA

 • Formulari d'inscripció: inscripció tancada

Aula Lliure: Quadrimestral (presencial)

 • Classes de repàs i de resolució d'exercicis, quadrimestrals, realitzades en paral·lel a les classes de docència.
 • Presencials, 3 hores/setmana.

 Assignatures ofertes en el quadrimestre de tardor

 • Càlcul (CAL).

 • Física 1: Fonaments de Mecànica (F1FM).

 • Química (Q).

 • Química (QQ).

 • Informàtica (I)

 • Física 2: Fonaments d'Electromagnetisme (F2FE)

 • Ciència i Tecnologia de Materials (CTM)

Assignatures ofertes en el quadrimestre de primavera (previsió)

 • Càlcul (CAL).

 • Física 1: Fonaments de Mecànica (F1FM).

 • Àlgebra i Càlcul Multivariable (ACM).

 • Càlcul Numèric – Equacions Diferencials (CNED).

 • Física 2: Fonaments d'Electromagnetisme (F2FE).

 • Ciència i Tecnologia de Materials (CTM).

 • Termodinàmica (TERM).

Aula Lliure
L'Aulla Lliure és un servei de classes de suport dirigides a l'estudiantat de Fase Inicial, dutes a terme per estudiantat seleccionat dels darrers cursos.