Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació i permanència

Estudis de grau i màster

La guia docent d'una assignatura ha de definir:
 • el mètode de qualificació de l'assignatura de manera que els resultats de tots els actes d'avaluació es prenguin en consideració en la qualificació final (avaluació continuada).
 • de forma excepcional, una prova final de caràcter global, que substitueixi l'avaluació continuada, de manera que la superació d'aquesta suposi la superació de l'assignatura. En el cas que la guia docent no contempli aquesta possibilitat, l'estudiantat pot sol·licitar a la Direcció de l'EEBE fer una prova que determini la qualificació d'una assignatura.
 • opcionalment, la realització de projectes i treballs pràctics programats, com a condició necessària per superar l'assignatura.
 • La guia docent d'una assignatura ha de definir:
  • la realització o no de la prova de reavaluació (per assignatures obligatòries de grau i màster, amb avaluació continuada)
 • L'estudiantat es podrà presentar a la prova de reavaluació:
  • si s'ha presentat a totes les proves d'avaluació ordinàries de l'assignatura
  • si la nota de la part reavaluable de l'assignatura és superior o igual a 3
 • Resultats de la reavaluació:
  • La nota final màxima d'una assignatura després del procés de reavaluació serà 5

Estudis de grau

Estudis de màster

Consulteu

Per accedir a l’e-Secretaria cal usuari i contrasenya de la UPC.