Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència estudis de grau

PERMANÈNCIA
Permanència 1r. anyPermanència FIQuadrimestres per superar el mínim de permanència de FI (48 ECTS)Total ECTS per superar FI
Temps complet 12 48 4 60
Temps parcial 12 48 8 60

Permanència 1er any

  • El primer any l'estudiantat ha de superar un mínim de 12 crèdits d'assignatures cursades (no convalidades ni reconegudes) per poder continuar els estudis.
  • Si no supera aquests crèdits la Comissió d'Avaluació el declararà "no apte de primer any acadèmic".
  • Si l'estudiantat vol continuar els seus estudis, pot sol·licitar un quadrimestre addicional per a assolir els 12 ECTS de primer any a través de l'e-Secretaria "Continuïtat d'estudis", dins del termini establert i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació justificativa.

Permanència Fase Inicial

  • Rendiment mínim 48 crèdits de Fase Inicial poden ser d'assignatures cursades i d'assignatures reconegudes o convalidades.
  • Prèviament a l'avaluació curricular l'estudiantat pot presentar la instància "Fer constar informació per a l'avaluació curricular" a través de l'e-Secretaria dins del termini establert (consulteu les instàncies relacionades amb avaluació i permanència)
  • Si l'estudiantat vol continuar els seus estudis, pot sol·licitar un quadrimestre addicional per a assolir els 48 ECTS a través de l'e-Secretaria "Continuïtat d'estudis", dins del termini establert i lliurar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la documentació justificativa.

Aturada temporal dels estudis: Pròrrogues del còmput de temps a l'efecte de permanència

  • L'estudiantat que cursa el primer any acadèmic o la Fase Inicial dels seus estudis i l’ha  d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional (malaltia o accident greu justificats degudament), pot sol·licitar a la Direcció del Centre, abans de la formalització de la  matrícula, un abandonament temporal per un període màxim de 2 quadrimestres perquè no es compti el temps a efectes de rendiment mínim del primer any acadèmic o de permanència de FI.
  • L'estudiantat pot sol·licitar-lo a través de l'e-secretaria tràmit abandonament temporal dels estudis.

Rendiment mínim superada la permanència de la FI

    • L'estudiantat que obtingui un paràmetre de rendiment inferior a 0,3, en els tres últims períodes lectius matriculats, serà desvinculat dels estudis, excepte casos convenientment justificats, per un període màxim de dos anys. Transcorregut aquest període podrà reiniciar-los amb autorització prèvia del centre.

Consulteu

e-Secretaria

Per accedir a l’e-Secretaria cal usuari i contrasenya de la UPC.