Comparteix:

Contacte Tràmits acadèmics / Contacto Trámites académicos / Contact academic procedures

Tràmits on-line /  Trámites on-line / On-line procedures

 

Atenció presencial i telefònica / Atención presencial y telefónica / In-person service

Horari / Horario / Timetable Telèfon / Teléfono / Phone Atenció on-line / Atención on-line / On-line procedures Ubicació / Ubicación / Location

Atenció presencial: de dilluns a divendres de 10.15 a 13.15h.

Agost Tancat

+ 34 934 137 420 / 260

De dilluns a divendres de 10.15 a 13.15 h.

https://demana.upc.edu/gaeebe/

Campus Diagonal Besòs (EEBE), Edifici A, planta baixa. Av. Eduard Maristany, 16 08019 Barcelona

 

UPCmaps

Atención presencial: de lunes a viernes de 10.15 a 13.15 h.

Agosto cerrado

+ 34 934 137 420 / 260

De Lunes a Viernes de 10.15 a 13.15 h.

The individual attention: Monday to Friday from 10.15 a.m. to 13.15 p.m.

August closed

 

+ 34 934 137 420 / 260

Monday to Friday from 10.15 a.m. to 13.15 p.m

Avís: Si excepcionalment necessiteu fer algun tràmit acadèmic presencial, i us és impossible venir dintre d'aquest horari, a través del https://demana.upc.edu/gaeebe, podeu sol·licitar una "cita prèvia fora de l'horari". L'equip de gestió acadèmica de l'EEBE concertarà una data i hora de visita alternativa.