Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Química i en Enginyeria de l'Energia

Quad.Assignatures

 

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
342
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

QQ- 295031

Química
30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

QDA - 295501 Química en Dissolució Aquosa 30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

TERM - 295024 Termodinàmica QAQ - 820530 Química Analítica 30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

MF - 820013

Mecànica de fluids

QOQ - 820531 Química Orgànica 30
Q5 TMSQ -295506 Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I

FQ - 820527 Fisicoquímica

EXQ - 295503 Experimentació Química

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica
36
Q6 EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

FETRA - 295504 Fenòmens del Transport 36
Q7 EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

GETF 820325

Generació Termofluidodinàmica

Optativa energia 36
Q8

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'Energia

TDEE - 820331

Transport i distribució d'energia elèctrica

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

OP - 820014

Organització de la Producció

36
Q9 TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics
Treball Fi de Grau 1
36
Q10

 

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables
Treball Fi de Grau 2 Optativa Energia 40
Matèries bàsiques
     Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria Química
Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Optatives
TFG Enginyeria Química
TFG Enginyeria de l'Energia

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria Química i Enginyeria de l'Energia.

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 54 ENER 54
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 54 ENER 54
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 6 ENER 6
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 6 ENER 6
Crèdits a matricular a QUIM i que no es reconeixen a ENER QUIM 66

Crèdits optatius matriculats a ENER i que no es reconeixen a QUIM ENER 78

Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre

QUIM/ENER 18 ENER/QUIM 18
Crèdits optatius matriculats a ENER i reconeguts a QUIM ENER 12 QUIM 12
Crèdits de TFG a matricular en QUIM que no es reconeixen a ENER QUIM 24
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeixen a QUIM ENER 24
TOTAL 342 150