Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Química i en Enginyeria de l'Energia

Quad.Assignatures

 

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
342
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

QQ- 295031

Química
30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

QDA - 295501 Química en Dissolució Aquosa 30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

TERM - 295024 Termodinàmica QAQ - 820530 Química Analítica 30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

MF - 820013

Mecànica de fluids

QOQ - 820531 Química Orgànica 30
Q5 TMSQ -295506 Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I

FQ - 820527 Fisicoquímica (*)

EXQ - 295503 Experimentació Química (*)

REEN - 820329

Recursos Energètics

GEEEN - 820323

Generació d'Energia Elèctrica
36
Q6 EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

FETRA - 295504 Fenòmens del Transport (*)
36
Q7 EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II

RSE - 820328

Regulació dels sectors energètics

EAE - 820324

Eficiència i Auditories Energètiques

TDFE - 820330

Transport i distribució de fluids energètics

GETF 820325

Generació Termofluidodinàmica

Optativa energia (**)
36
Q8

EEEN - 820322

Emmagatzematge d'energia

CSEEN - 820321

Control de sistemes energètics

ENRE - 295302

Energies Renovables

TDEE - 820331

Transport i distribució d'energia elèctrica

TECE - 820326

Tecnologia de centrals

OP - 820014

Organització de la Producció

36
Q9 TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics
Treball Fi de Grau 1
36
Q10

 

IGSE - 295301

Integració i gestió de sistemes energètics

COEE - 820327

Convertidors Estàtics d'Energia

Treball Fi de Grau 2 Optativa Energia (**) 40
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
(**) Assignatures optatives que poden ser cursades com a pràctiques específiques afins a la titulació, o com a optatives específiques del grau en enginyeria de l'Energia.
Matèries bàsiques
     Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria Química
Matèries específiques Enginyeria de l'Energia
Optatives
TFG Enginyeria Química
TFG Enginyeria de l'Energia

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria Química i Enginyeria de l'Energia.

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 54 ENER 54
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 54 ENER 54
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 6 ENER 6
Crèdits a matricular a QUIM i que es reconeixen a ENER QUIM 6 ENER 6
Crèdits a matricular a QUIM i que no es reconeixen a ENER QUIM 66

Crèdits optatius matriculats a ENER i que no es reconeixen a QUIM ENER 78

Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre

QUIM/ENER 18 ENER/QUIM 18
Crèdits optatius matriculats a ENER i reconeguts a QUIM ENER 12 QUIM 12
Crèdits de TFG a matricular en QUIM que no es reconeixen a ENER QUIM 24
Crèdits de TFG a matricular en ENER que no es reconeixen a QUIM ENER 24
TOTAL 342 150