Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Química i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

QQ - 295031 

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

QDA - 295501 Química en Dissolució Aquosa
30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

TERM - 295024 Termodinàmica QAQ - 820530 Química Analítica 30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

MF - 820013

Mecànica de fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

QOQ - 820531 Química Orgànica
30
Q5 TMSQ - 295506 Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat
OBA1 - 820529 Operacions Bàsiques I
EXQ - 295503 Experimentació Química (*)
TCME - 820225 Teoria de Circuits i Màquines Elèctriques

SICIEIA - 820229

Sistemes d'informació i com. industrial

30
Q6 EEQ1Q - 820525 Experimentació en Enginyeria Química I OBA2 - 820528 Operacions Bàsiques II
SOPQ - 820532 Simulació i Optimització de Processos Químics
ERQQ - 820522 Enginyeria de la Reacció Química
FQ - 820527 Fisicoquímica (*)
FETRA - 295504 Fenòmens del Transport (*)
36
Q7 EEQ2Q - 820526 Experimentació en Enginyeria Química II

ELDI - 820224

Electrònica Digital

TEEIA - 820231

Tecnologia Electrònica

RIVC - 820221

Robòtica industrial i visió per computador

REGA - 820228

Regulació Automàtica

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

36
Q8

IIEIA - 820226

Informàtica Industrial

EAEIA - 820222

Electrònica Analògica

IEEIA - 820227

Instrumentació Electrònica

EPEIA - 820223

Electrònica de Potència

TCEIA - 820230

Tècniques de Control

OP - 820014

Organització de la Producció

36
Q9 TQA - 295502 Tecnologies Químiques Avançades EPQ - 820523 Enginyeria de Processos Químics Treball Fi de Grau 1 36
Q10

 

ISA - 295202

Integració de Sistemes Aut. (*)

EQEL - 295201

Equips Electrònics (*)
Treball Fi de Grau 2 36
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
   Matèries específiques Enginyeria Química
     Matèries específiques Enginyeria Industrial i Automàtica
Optatives
TFG Enginyeria Química
TFG Enginyeria Industrial i Automàtica

 

Reconeixement de crèdits en els dos Itineraris de doble grau en Enginyeria Química i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a Química i que
es reconeixen a EIA
Química 60 Electrònica i Automàtica 60
Crèdits a matricular a Química i que
es reconeixen a EIA
Química 54 Electrònica i Automàtica 54
Crèdits a matricular a Química i que
es reconeixen a EIA
Química 6 Electrònica i Automàtica 6
Crèdits a matricular a Química i que no
es reconeixen a EIA
Química 66
Crèdits a matricular a EIA i que no
es reconeixen a Química
Electrònica i Automàtica 66

Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l'altre QUIM / EIA 30 EIA / QUIM 30
Crèdits de TFG a matricular en Química
que no es reconeix a EIA
Química 24
Crèdits de TFG a matricular en EIA
que no es reconeix a Química
Electrònica i Automàtica 24
TOTAL 330 150