Vés al contingut (premeu Retorn)

Abandonament temporal dels estudis de FI

D'acord amb el que estableix l'article 5.6 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, els estudiants i les estudiantes que cursen el primer any acadèmic o la fase inicial dels estudis i que l’han d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional, poden sol·licitar al director o directora o el degà o degana una pròrroga per un període determinat perquè no els compti el temps a l’efecte de l’aplicació dels apartats 5.4 i 5.5.

Les pròrrogues no es poden concedir per a un període lectiu en el qual l’estudiant ja ha estat avaluat. Les pròrrogues es concedeixen per un màxim de 2 quadrimestres o 1 any acadèmic; però en casos de malaltia o accident greu justificats degudament es pot ampliar aquest termini.

Com es sol·licita:

Termini de sol·licitud: Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

  • La resolució es podrà recollir presencialmet a Gestió Acadèmica. Cal posar-se en contacte prèviament per tal de conèixer si la sol·licitud ha estat resolta.
  • En cas que no pugui venir l'interessat, pot autoritzar a una tercera persona, que haurà de presentar el document "autorització tràmits terceres persones".