Vés al contingut (premeu Retorn)

Afegir / Treure assignatures al Potencial de matrícula

Uns dies abans de la matrícula, l'estudiantat pot consultar a l'e-Secretaria el seu Potencial de matrícula. Aquest mostra el conjunt d'assignatures entre les quals l'estudiant pot triar per matricular, complint amb els requisits i les normatives de matrícula establertes per a cada pla d'estudis.

Els estudiants de qualsevol titulació vigent del l'EEBE estan obligats a matricular totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors (apt. 2.5.2 NAGRAMA). En cas de ser assignatures suspeses entre 4 i 4,9 el sistema no obliga a matricular-les.

Com es sol·licita:

Si voleu sol·licitar una autorització per poder matricular o deixar de cursar alguna assignatura (sempre que no estiguin afectades per prerequisits o correquisits), ho heu de sol·licitar de forma argumentada a través d'e-Secretaria apartat "Instàncies / Sol·licitud", amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Termini de sol·licitud: Consulteu Calendari de tràmits acadèmics

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / les meves instàncies".
Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu Potencial de matrícula.

 

Informació d'interés:

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.