Vés al contingut (premeu Retorn)

Baixa Acadèmica d'assignatures

Un cop iniciat el curs l'estudiantat podrà sol·licitar la Baixa acadèmica d’assignatures en el termini corresponent, fet que no comporta la devolució de l’import de la matrícula. En cap cas es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria per ser prerequisits, corequisits o perquè estan afectades per l’aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa acadèmica general de la UPC o l’específica dels estudis.

Com es sol·licita:

A través de l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / Sol·licitud / Altres instàncies de matrícula", amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Termini de sol·licitud: Podeu consultar les dates establertes al Calendari de tràmits acadèmics.

Fora del termini establert al calendari, els/les estudiants que per motius de força major, vulguin sol·licitar una renúncia de matrícula d'una assignatura, ho podran sol·licitar excepcionalment, a través d'una Instància a la Direcció de l'EEBE.

Resolució:

La resolució es pot consultar dins l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / les meves instàncies".

Paral·lelament a la resolució del tràmit, en cas que sigui acceptada, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta modificació a la seva matrícula / "Impresos i pagaments" / "Visualitzar l'imprès".

L’acceptació de la baixa d’assignatures no comporta la devolució de l’import de les assignatures modificades.
Tant sols es procedirà a la devolució dels preus públics del crèdits anul·lats en aquells casos excepcionals previstos al pressupost de la UPC. Per sol·licitar la devolució dels preus públics cal realitzar una sol·licitud expressa al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, aportant la documentació acreditativa, en el termini màxim d’un mes a partir de la data de la modificació de l'imprès de matrícula.

 

Informació d'interés:

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.