Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudi Previ de Convalidacions / Reconeixements per Canvi d'estudis, centre o universitat

L'objectiu de l'Estudi Previ de Reconeixement de Crèdits / Convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir a les titulacions de grau per la via de Canvi d'estudis, centre o universitat.

Com es sol·licita

Emplenant la sol·licitud al director/a de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) a través de la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics

Documentació:

  •  Havent cursat estudis espanyols (*):

• Certificació acadèmica oficial (**)

• Pla d’estudis, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC) (**)

• Programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC) (**)

(*) en el cas d’estudiantat de la UPC, el certificat acadèmic oficial pot ser substituït per un expedient extret de l'e-Secretaria.

(**) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació
  • Havent cursat estudis a l'estranger (*):

• Certificació acadèmica oficial (**)

• Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent) (**)

• Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent) (**)

(*)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.). Més informació a l'apartat 7.1.6 dels "Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 2019-2020". Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

(**) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Preu

Cal abonar la taxa corresponent (establerta al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) amb targeta de crèdit, al moment de presentar la "Sol·licitud d'Estudi Previ de Reconeixements/Convalidacions" l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Resolució

La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa, en el cas que sigui favorable permet presentar posteriorment la Sol·licitud d'accés per Canvi d'estudis.