Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudi Previ de Convalidacions / Reconeixements per Canvi d'estudis, centre o universitat

L'objectiu de l'Estudi Previ de Reconeixement de Crèdits / Convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir a les titulacions de grau per la via de Canvi d'estudis, centre o universitat.

Com es sol·licita:

Emplenant la sol·licitud al director/a de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) a través de la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics

Documentació:

  •  Havent cursat estudis espanyols (*):

• Certificació acadèmica oficial (**)

• Pla d’estudis, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC) (**)

• Programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC) (**)

(*) en el cas d’estudiantat de la UPC, el certificat acadèmic oficial pot ser substituït per un expedient extret de l'e-Secretaria.

(**) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació
  • Havent cursat estudis a l'estranger (*):

• Certificació acadèmica oficial (**)

• Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent) (**)

• Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent) (**)

(*)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.). Més informació a l'apartat 7.1.6 dels "Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 2019-2020". Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

(**) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Preu:

Cal abonar la taxa corresponent (establerta al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) amb targeta de crèdit, al moment de presentar la "Sol·licitud d'Estudi Previ de Reconeixements/Convalidacions" l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Resolució:

La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa, en el cas que sigui favorable permet presentar posteriorment la Sol·licitud d'accés per Canvi d'estudis.