Vés al contingut (premeu Retorn)

Estudi Previ de Convalidacions / Reconeixements per Canvi d'Estudis

L'objectiu de l'Estudi Previ de Reconeixement de Crèdits / Convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir a les titulacions de Grau per la via de Canvi d'Estudis.

Com es sol·licita:

Presencialment. L'estudiantat haurà de lliurar a l'Àrea de Gestió Acadèmica de l'EEBE la Sol·licitud d'Estudi Previ de Reconeixements / Convalidacions

Termini:

Els mesos d'abril i maig i la primera quinzena de juny.

Documentació:

  •  Havent cursat estudis espanyols (*):

• Certificació acadèmica oficial (original o fotocòpia compulsada)

• Pla d’estudis, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC)

• Programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (només per a estudiants externs a la UPC)

(*) en el cas d’estudiantat de la UPC, el certificat acadèmic oficial pot ser substituït per un expedient extret de l'e-Secretaria.

  • Havent cursat estudis a l'estranger (**):

• Certificació acadèmica oficial (original o fotocòpia compulsada)

• Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent)

• Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent)

(*)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.). Més informació a l'apartat 7.1.6 dels "Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 2019-2020".

Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Preu:

Cal abonar la taxa corresponent (establerta al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) amb targeta de crèdit, al moment de presentar la "Sol·licitud d'Estudi Previ de Reconeixements/Convalidacions" l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Resolució:

Una vegada fet l'Estudi Previ de Reconeixments / Convalidacions, es comunica a la persona interessada i aquesta podrà recollir a la Gestió Acadèmica de l'EEBE resolució.

La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa, en el cas que sigui favorable permet presentar posteriorment la Sol·licitud d'accés per Canvi d'estudis.