Vés al contingut (premeu Retorn)

Fer constar informació per a l'avaluació curricular

Estudiantat que vol sol·licitar excepcions a la normativa d'avaluació curricular.

Les condicions d'avaluació dels blocs curriculars a estudis de Grau de l'EEBE, aprovades a la Normativa d'Avaluació i Permanència en els estudis de Grau i Màster de l'EEBE són les següents:

  • Màxim de crèdits aprovats per avaluació curricular de la titulació: 18 ECTS, podent ésser un màxim de 12 crèdits a qualsevol dels blocs curriculars.
  • Obligació de cursar totes les assignatures del bloc curricular i obtenir una nota mínima de 4 en les assignatures suspeses.
    • Quan es compensi una única assignatura (6 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,25
    • Quan es compensin dues assignatures (12 ECTS), la nota mitjana mínima necessària per aprovar el bloc curricular serà 5,50

Com es sol·licita:

A través de l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / Sol·licitud" amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Documentació: Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a Gestió Acadèmica de l'EEBE

Termini de sol·licitud: Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / les meves instàncies".
Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.

 

Consulteu

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.