Vés al contingut (premeu Retorn)

Intercanvi automàtic de grups entre estudiants per l'e-secretaria

L'Intercanvi de grup et permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d'una assignatura amb un/a altre/a estudiant/a. La sol·licitud d'intercanvi de grup la gestiona directament l'estudiantat (sense intervenció de Gestió Acadèmica EUETIB), a través d'e-Secretaria.

Per fer-ho és necessari que:

  • Ambdós estudiants/es estigueu matriculats de la mateixa assignatura.
  • A cadascú li interessi el grup de matrícula de l'altre estudiant
  • Qui faci la sol·licitud conegui l'identificador (8 números) de l'altre estudiant/a
  • Qui rebi la sol·licitud l'accepti (llavors la resolució s'implementarà automàticament (1) o la rebutgi.

    (1) És possible que en el moment de resoldre la sol·licitud, la situació dels expedients no permeti fer efectiu l'intercanvi de grups.
    Només es pot fer una sol·licitud d'intercanvi de grup de cada assignatura. Fins que aquesta no s'anul·li, sigui acceptada o rebutjada, no es podrà demanar un altre intercanvi d'aquesta assignatura.

Com se sol·licita

A través de l'e-Secretaria, amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC. Apartat "Instàncies / Sol·licitud / Matrícula / Intercanvi automàtic de grup". L'estudiantat podrà sol·licitar intercanvi de grup d'una assignatura matriculada amb un altre estudiant matriculat de la mateixa assignatura, serà necessari conèixer el document indentificador de l'altre estudiant i validar la sol·licitud.
Si no recordes la teva contrasenya per accedir, pots recuperar o modificar les teves credencials a Identitat Digital de la UPC.

Termini de sol·licitud: Consulteu Calendari de tràmits acadèmics

 

Resolució

L'estudiant/a haurà d'esperar a rebre la confirmació o rebuig de la petició per part de l'altre estudiant/a. Ho podrà consultar dins l'e-Secretaria.
En cas que el canvi sigui acceptat, ambdues matrícules es modificaran automàticament, sense que Gestió Acadèmica intervingui en cap fase del procés. L'estudiant/a podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.