Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud modificació del règim de publicació del TFE

UPCommons és el portal del coneixement obert de la UPC. Els TFE queden dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores poden aplicar-hi una llicència Creative Commons, amb la qual especifiquen les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball.

La publicació en accés obert a UPCommons dels TFE no implica cap cessió dels drets d’explotació dels TFE a la UPC.

Els autors o autores poden oposar-se a l’accés, consulta i préstec del TFE quan es vulnerin el seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la imatge, o quan es vulnerin obligacions de confidencialitat assumides per l’autor o autora, quan s’acrediti documentalment. Més informació NAGRAMA UPC (apartat: Els documents de l'avaluació a l'estudiant).

En el cas que es vulnerin obligacions de confidencialitat, s’aplicarà un període màxim de 5 anys d’embargament al TFG/TFM, el qual, un cop passat aquest període, queda publicat en accés obert.

Com es sol·licita:

Termini:

Durant tot el curs acadèmic

Resolució:

La resolució es comunicarà per part d'UPCommons a través de la mateixa Seu Electrònica de la UPC.