Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia de matrícula

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, l'estudiantat podrà sol·licitar la renúncia total a la matrícula, sempre que ho faci dins del termini que s’estableix al calendari de tràmits, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, l'estudiantat que ha renunciat a la matrícula de primer curs perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admès en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. Si l'estudiantat sol·licita la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) podrà conservar la plaça si així ho demana explícitament a la sol·licitud.

L'anul·lació total de la matrícula només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster de la UPC.

La sol·licitud de renúncia a la matrícula implica la renúncia a tots als ajuts a l’estudi sol·licitats que requereixin estar matriculat d’uns estudis universitaris. Expressament implica la renúncia a la beca de règim general i mobilitat i a les beques equitat. En aquest cas s’emetrà una nova liquidació en modalitat de pagament EFECTIU, i l’estudiant disposarà de 10 dies per fer efectiu el pagament.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Com es sol·licita:

Emplenant la Instància al Director/Directora per temes acadèmics de Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a través de la Sede Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat.

Termini de sol·licitud: Podeu consultar el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

La resolució es comunicarà a través del correu electrònic.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, en cas que sigui acceptada, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta anul·lació de matrícula al seu expedient.

Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts a la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC. Consulteu devolució de l'import de la matrícula.

 

Informació d'interés:

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.