Vés al contingut (premeu Retorn)

Simultaneïtat d'Estudis

La Simultaneïtat d'Estudis és el tràmit que ha de realitzar un estudiant que, estant cursant estudis universitaris en un centre, decideix iniciar-ne de nous sense abandonar els primers. Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària. A més s'haurà d'obtenir l'autorització expressa del director o directora del centre receptor per a poder simultaniejar els nous estudis amb els que ja s'han iniciat.

Com es sol·licita:

Emplenant la Instància al Director/Directora per temes acadèmics de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a través de la Seu Electrònica de la UPC.

 

  • En cas que els estudis a l'EEBE siguin els estudis que es van iniciar en primer lloc: L'estudiant/a haurà de complimentar la Sol·licitud a la direcció de l'EEBE, adjuntant el document que acrediti l'admissió en un altre centre o universitat i fer efectiu el pagament de la taxa corresponent, si s'escau.
  • En el cas que ja s'estiguin cursant uns estudis universitaris i es vulguin iniciar altres estudis a l'EEBE:
   1. L'estudiantat haurà d'obtenir l'autorització del director o directora del Centre. A tal efecte, haurà d'emplenar la Sol·licitud de Simuntaneïtat d'estudis i adjuntar-la a la Instància a la direcció de l'EEBE, degudament complimentada i signada.
   2. Un cop acceptada, la persona interessada haurà d'anar al centre on va iniciar amb anterioritat els estudis universitaris i sol·licitar la simultaneïtat d'estudis.
   3. L'acreditació que aquesta ha estat concedida, serà requisit per a formalitzar la matricula. En el cas d'estudiantat procedent de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat.

Termini d'expedició:

Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics