Vés al contingut (premeu Retorn)

Simultaneïtat d'Estudis

La Simultaneïtat d'Estudis és el tràmit que ha de realitzar un estudiant que, estant cursant estudis universitaris en un centre, decideix iniciar-ne de nous sense abandonar els primers. Per tal d'accedir als segons estudis, l'estudiant ha d'obtenir prèviament plaça mitjançant el procés de Preinscripció Universitària. A més s'haurà d'obtenir l'autorització expressa del director o directora del centre receptor per a poder simultaniejar els nous estudis amb els que ja s'han iniciat.

Com es sol·licita

Emplenant la Instància al Director/Directora per temes acadèmics de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a través de la Seu Electrònica de la UPC.

 

  • En cas que els estudis a l'EEBE siguin els estudis que es van iniciar en primer lloc: L'estudiant/a haurà de complimentar la Sol·licitud a la direcció de l'EEBE, adjuntant el document que acrediti l'admissió en un altre centre o universitat i fer efectiu el pagament de la taxa corresponent, si s'escau.
  • En el cas que ja s'estiguin cursant uns estudis universitaris i es vulguin iniciar altres estudis a l'EEBE:
   1. L'estudiantat haurà d'obtenir l'autorització del director o directora del Centre. A tal efecte, haurà d'emplenar la Sol·licitud de Simuntaneïtat d'estudis i adjuntar-la a la Instància a la direcció de l'EEBE, degudament complimentada i signada.
   2. Un cop acceptada, la persona interessada haurà d'anar al centre on va iniciar amb anterioritat els estudis universitaris i sol·licitar la simultaneïtat d'estudis.
   3. L'acreditació que aquesta ha estat concedida, serà requisit per a formalitzar la matricula. En el cas d'estudiantat procedent de la mateixa UPC, és imprescindible que hagin fet el tràmit intern de sol·licitud de la simultaneïtat.

Termini d'expedició

Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics