Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud Duplicat del Títol Universitari Oficial

Pots sol·licitar un Duplicat del Títol en els següents supòsits:

 • Les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix, com poden ser el nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc.
 • Deteriorament del títol
 • Pérdua del títol

Com es sol·licita:

 • Per deteriorament del Títol o modificació del nom i cognoms: has de seguir els mateixos procediments que per a la Sol·licitud d'expedició d’un títol original. A més a més, hauràs de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat i pagar la mateixa taxa corresponent (fixada cada any pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya).
 • Per pérdua de Títol: s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància i abonar la taxa corresponent per inserció d'anuncis al BOE. En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al BOE.

Recepció i recollida del títol:

En el moment que arribi el títol imprès a Gestió Acadèmica, t'ho comunicarem per mail a l'adreça que consta a l'e-secretaria; per això et recomanem que tinguis les teves dades personals sempre actualitzades.

 • Recollida del Títol:

  L'has d'efectuar personalment presentant un document oficial que t'identifiqui (DNI o passaport), el resguard del títol (el qual deixa de tenir vigència un cop es disposa del títol definitiu) i hauràs de signar el llibre de registre per fer constar que has retirat el títol.

  En aplicació de la normativa estatal, pel que fa a títols, l'interessat només pot autoritzar una altra persona a recollir el seu títol mitjançant un Poder Notarial; en aquest cas la persona autoritzada ha de presentar el poder i fotocòpia del document identificador de l'interessat. La persona autoritzada ha de signar el llibre de registre conforme ha recollit el títol. Per tal que el títol tingui validesa l'interessat l'ha de signar, un cop comprovada l'exactitud de les dades que hi figuren.

 • Enviament del Títol:

  Si l'interessat no resideix a la província de Barcelona es pot demanar la tramesa a la representació diplomàtica o consular o a la delegació de govern més propera al seu domicili, a través de l'e-secretaria, apartat Tràmits / Enviament títols. Si no recordes la teva contrasenya per accedir, pots recuperar o modificar les teves credencials a Identitat Digital de la UPC.

  A partir del curs 2015/2016 entra en vigor una taxa per a l'enviament de títols a l'estranger. (vegeu el decret de preus públics) que haurà d'abonar a través de l'e-secretaria (apartat Impresos i pagaments).