Vés al contingut (premeu Retorn)

Registre

Requeriments

Requeriments acadèmics: Haver superat un nombre mínim de crèdits de la titulació.
 • Graus: 162 ECTS superats
 • DT Graus: 230 ECTS superats (242 ECTS en el cas de DT relacionats amb el Grau d'Enginyeria de l'Energia)
 • Màsters (excepte AMASE): 30 ECTS superats
 • AMASE: 0 ECTS superats
 • Estudiants de mobilitat incoming: 0 ECTS superats
Requeriments docents: Haver acordat prèviament amb el professor o professora la direcció del treball i l'objecte d'estudi.
 

Modalitats

ObservacionsDireccióCodirecció
A-Centre PDI vinculat a l'EEBE Opcional
B-Empresa(*)

 

NOU:Requeriment de signatura de conveni de pràctiques externes o acord d'estades puntuals PDI vinculat a l'EEBE

 

Tutor o tutora a l'empresa

C-Mobilitat Universitat

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat i precompromís de reconeixement de crèdits

Mobilitat: sotsdirector de relacions internacionals (R. Benítez)

EEIGM (Grau): responsable EEBE del programa (A. Mateo) 

Opcional 

D-Mobilitat Empresa

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat a empresa a l'estranger PDI vinculat a l'EEBE Tutor o tutora a l'empresa

Codirecció: 

Si és una persona que no pertany al departament o centre docent de qui dirigeix el treball, cal informar del seu nom, cognoms, mail i DNI.

Aplicació: https://demana.upc.edu/gaeebe(obriu en una finestra nova)

Responsable d'informar: L''estudiant

Termini: Abans de la validació del director o directora.


(*)En cas que sigui "modalitat B"

Procediment de registre de TFE

Modalitats A, C i D:

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Termini: calendari TFE.

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades bàsiques del projecte, tenint en compte la informació del quadre anterior.

 • Títol
 • Descripció
 • Modalitat: escollir una de les opcions
 • Departament: el del director o directora
 • Director o directora
 • Codirector o codirectora (si s'escau)
 • Secretari = director o directora

IMPORTANT:

 • L'estudiant no escull els rols de president ni vocal del tribunal; només ha d'indicar el nom del director, del secretari i, en cas necessari, del codirector.
 • Camp d'informació: No excedir els 900 caràcters (títol, descripció i observacions)
 • Requeriment de validació electrònica pel director/a de TFE (sense aquest tràmit no pot ésser matriculat).

Modalitat B:

TipologiaProcediment
Amb conveni de pràctiques externes curriculars: 

No cal fer el registre, s'ha de formalitzar el conveni a través de tiquet demana (tema d'ajuda: Tramitació conveni TFE Empresa) i una vegada tramitat quedarà registrat automàticament.


Qui exerceixi la tutoria acadèmica de les pràctiques (PDI-EEBE) dirigirà també el TFE

Amb contracte laboral o altres vies sense conveni de pràctiques curriculars:

L'estudiant ha de lliurar a l'àrea de pràctiques acadèmiques de Gestió Acadèmica l'acord d'estades puntuals signat.

Mail: 

Un cop fet, podrà realitzar el registre de TFE a e-Secretaria (mateix procediment que per a modalitats A, C i D).

 

Modificació de registre

Objectiu: sol·licitar la modificació de dades del registre de TFE que ha estat prèviament validat i probablement matriculat.

Tipologia de canvis:

 • Una variació del títol (tant si està matriculat en convocatòria ordinària, conv. addicional o no matriculat)
 • Un canvi de Treball sempre i quan es mantingui el director (únicament si és abans del fi del termini dipòsit de la convocatòria ordinària, o en situació de no matriculat)

Responsable de la sol·licitud: El director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)

Termini: Abans d'inici del període de dipòsit de convocatòria ordinària. Més informació: calendari TFE.

Mail: Dades mínimes que ha de contenir:

 • Dades personals de l'estudiant (nom, cognoms i DNI si es coneix)
 • Títol actual del TFE
 • Nou títol de TFE
 • Nova descripció del TFE
 • En cas de variació d'algun rol de projecte (codirectors), indicar els canvis  
Observacions: Mentre el registre no estigui validat pel director o directora, l'estudiant pot fer les modificacions directament a e-Secretaria  (estat del TFE= "registrat per l'estudiant").

  Baixa del TFE registrat

  Objectiu: desvincular a estudiant i  a director o directora del compromís adquirit de desenvolupament / direcció del TFE registrat.

  Requeriment: que el TFE tingui una situació diferent de "matriculat" o "avaluat"

  Procediment:

  • Requeriment: L'estudiant ha de contactar de forma prèvia amb l'actual director o directora de TFE per acordar la baixa del TFE
  • Responsable de la sol·licitudEl director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)
  • Mail:  identificant l'estudiant i confirmant l'acceptació de la baixa del TFE.
  ObservacionsUn cop el TFE hagi estat donat de baixa, l'estudiant podrà fer un nou registre de TFE.
   

  NOU:

  Informació: En cas d'avaluació del TFE "NP" o "suspès" es procedirà a la baixa del registre de treball, requerint consegüentment un nou registre de TFE per part de l'estudiant.

  Referent: apartat 6.8 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE