Comparteix:

Convocatòria de beques UPChelps 2024/2025

25/06/2024

S'ha obert la Convocatòria de beques UPChelps per al curs 2024/2025. Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses de matricula (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que tinguin la condició de destinatari, reuneixin els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.

Trobareu tota la informació:

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesEstudi/upchelps

Convocatòria:

https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-beques/2024-25/convocatoriaupchelps_24-25_copia_autentica.pdf

Dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
- Estudiants amb matrícula anual i de quadrimestre de tardor: fins les 24 hores del 30 de setembre de 2024.
- Estudiants del quadrimestre de primavera: fins a les 24 hores del 28 de febrer de 2025.
 
Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica:

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Beca_UPChelps