Comparteix:

Aula auto-enregistrament

Descripció

És una aula equipada amb càmera gran angular i micròfon incorporat, per tal que, el PDI es pugui gravar vídeos de classes amb explicacions fetes sobre pissarra.

Ubicació 

A l'edifici A del Campus Diagonal Besòs tenim preparada amb aquest equipament 1 aula: A2.01.

 

Manual d'ús d'aula d'auto-enregistrament(requereix estar validat a Google amb adreça @upc.edu o @estudiantat.upc.edu)