Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de les titulacions

El procés d’acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen en un centre és una part en el marc de l’estratègia de millora contínua de la qualitat de la universitat.

Els programes formatius de l’Escola, per poder continuar impartint-se, hauran d’estar acreditats positivament un cop s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent s’està duent a terme d’acord amb el seu projecte inicial:

  • Graus i Doctorats: abans de 6 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.
  • Màsters: abans de 4 anys a comptar des de la seva verificació o darrera acreditació.

Per assolir una acreditació positiva és imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • Els informes de seguiment de les titulacions que els agents previstos en el SGIQ de cada centre hauran anat generant i lliurant a AQU Catalunya
  • L’autoinforme d’acreditació de la titulació elaborat pel comitè d’avaluació intern (CAI)
  • Els informes d'avaluació que anualment pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats.
  • Els informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel Comitè d'Avaluació Extern (CAE).

Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la corresponent Comissió d'Acreditació que constitueixi AQU Catalunya.

 

Informes relacionats amb l'acreditació dels graus i màsters:

Titulació

Autoinforme

Informe del CAE

Informe de l'AQU

(1) Autoinforme EUETIB

(2) Autoinforme ETSEIB

(3) Informe CAE EUETIB

(4) Informe CAE ETSEIB

 

NOTA: Degut al canvi de centre al nou Campus Diagonal-Besòs, les titulacions acreditades el 2015 als centres EUETIB i ETSEIB, han sofert variacions que s'han recollit a les noves memòries verificades de l'any 2016.

Grau en Enginyeria Biomèdica (1) (3) Informe
Grau en Enginyeria de l'Energia (1) (3) Informe
Grau en Enginyeria de Materials (2) (4) Informe
Grau en Enginyeria Elèctrica (1) (3) Informe
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (1) (3) Informe
Grau en Enginyeria Mecànica (1) (3) Informe
Grau en Enginyeria Química (1) i (2) (3) i (4) Informe
Màster universitari en Enginyeria Química (2) (4) Informe

Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials

2017-2018

Visita externa

20-03-2018

Informe

 

Informes relacionats amb l'acreditació dels programes de doctorat:

Titulació

Doctorat en Enginyeria de Processos Químics
Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials
Doctorat en Polímers i Biopolímers