Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment de les titulacions

El seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació que fa la coordinació de cada titulació en relació al seu desplegament. Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

Seguiment de les titulacions

Grau

2 seguiments obligatoris

En un període de 6 anys des de la verificació o l'última acreditació.
Màster

1 seguiment obligatori

En un període de 4 anys des de la verificació o l'última acreditació.
Doctorat

1 seguiment obligatori

En un període de 3 anys des de la verificació o l'última acreditació.

El seguiment es materialitza en un informe en el que es fa un anàlisi i valoració a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment. 

Com evidència podeu trobar publicats a continuació els 5 darrers informes de centre, que inclou l'anàlisi de les titulacions de grau i màster, així com els informes dels programes de doctorat. 

Informe dels graus i els màsters: