Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment de les titulacions

El seguiment de les titulacions és un procés d’avaluació que fan els responsables de la titulació en relació al seu desplegament.

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

 

  • Seguiment dels estudis de Grau: s’han de realitzar almenys dos seguiments obligatoris en un període de 6 anys des de la verificació o la última acreditació.
  • Seguiment dels estudis de Màster: s’ha de realitzar almenys un seguiment obligatori en un període de 4 anys des de la verificació o la última acreditació.
  • Seguiment dels estudis de Doctorat: s’ha de realitzar almenys un seguiment obligatori en un període de 3 anys des de la verificació o la última acreditació.
      El seguiment es materialitza en un informe en el que es fa un anàlisi i valoració a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment.


Informe dels graus i els màsters:


Informe dels programes de doctorat: