Comparteix:

Reserva d'espais

Reservar els diferents espais del Campus

  • La sol·licitud no garanteix la reserva, cal rebre el correu-e amb la confirmació.
  • Cal reservar amb un mínim de 24 hores d’antelació.
  • La reserva pot generar despeses en funció del col·lectiu i l'objectiu. Aquestes es pressupostaran segons les tarifes aprovades pel Consell Social de la UPC

Aplicatius i formularis de reserves