Comparteix:

Instal·lats nous desfibril·ladors al Campus Diagonal-Besòs

26/02/2024

La nova dotació permet que quedin coberts els edificis A, C i I. També presenten millores de funcionament respecte a l'anterior model que hi havia a l'edifici A.

S'han instal·lat al Campus Diagonal-Besòs una nova dotació de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)

En total s'han instal·lat 4 aparells (abans només hi havia un a la planta baixa de l'edifici A) que s'han col·locat als següents espais:

Planta baixa de l'edifici A (al cantó de consergeria) 

                                                              

 

Planta 6a de l'edifici A (davant els ascensors).                               Planta baixa de l'edifici C                                           Planta baixa de l'edifici I
Al cantó d'aquest DEA es troba també la cadira d'evacuació.        (al cantó del despatx de Manteniment)                     (davant de l'antiga consergeria)

                                                 

 

Els nous desfibril·ladors presenten millores, com ara que estaran connectats al SEM i geolocalitzats. També comunicaran qualsevol incidència al centre de control de la UPC. Els desfibril·ladors automàtics estan pensats per a què personal no sanitari els pugui fer servir amb total seguretat. La utilització d'un desfibril·lador només aporta beneficis a la persona que pot estar patint una aturada cardíaca, atès que és el propi equip qui determina si és necessària o no la descàrrega.

D'altra banda, des de la Universitat Politècnica de Catalunya va oferint al llarg del curs formació bàsica adreçada al personal per a què pugui conèixer el seu funcionament, tant per al PDI (a través de l'ICE), com per al PTGAS (a través del Servei de Desenvolupament Professional).