Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària

La Normativa acadèmica de Grau de la UPC contempla la possibilitat de reconèixer fins a 6 ECTS optatius per activitats d'extensió universitària.

Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis i el reconeixement s’ha de sol·licitar en el darrer quadrimestre dels estudis de Grau.

Com es sol·licita:

A través del DEMANA EEBE adjuntant en format pdf la Sol·licitud de Reconeixement de crèdits optatius per activitats universitàries, en el darrer quadrimestre d'estudis per finalitzar els estudis:

 1. Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, ofertades per a tota la UPC:
  1.  en que la unitat responsable de l'activitat sigui el mateix centre (EEBE):
   • Sol·licitud a Gestió Acadèmica (en format pdf)
   • Documentació acreditativa corresponent (*)
  2.  en que la unitat responsable sigui un altre centre de la UPC:
   • Sol·licitud a Gestió Acadèmica del centre responsable de l'activitat
   • Documentació acreditativa que especifiqui el centre responsable de l'activitat (*)
  3. en que la unitat responsable sigui un altre unitat de la UPC (servei d'esports, cursos del servei de llengües...);
   • No caldrà presentar sol·licitud, atès que els crèdits s'incoporaran directament a l'e-secretaria de l'estudiant UPC- ACT. EXTENSIÓ UNI. En cas de voler reconèixer aquests crèdits es podran seleccionar en el darrer quadrimestre dels estudis.
 2. Formació en terceres i/o quartes llengües que estableix la taula de reconeixement d’idiomes de la UPC
  Si el certificat oficial de B2 o superior que has utilitzat per assolir la competència en una tercera llengua l'has obtingut durant els estudis de grau, també el pots fer servir per al reconeixement de crèdits per idiomes.
  • Sol·licitud
  • Certificat acreditatiu (*)
 3. La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat):
  • Sol·licitud
  • Expedient acadèmic simple (es pot descarregar a través d’e-Secretaria) on constin els reconeixements de les assignatures cursades en l’estada de mobilitat

  (*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini de sol·licitud:

Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EEBE.

Resolució i pagament:

 • Per a les activitats 1.1, 1.2, 2 i 3: Una vegada resolta la sol·licitud, a l’e-Secretaria, apartat "Expedient", seleccionar "Reconeixement d'activitats". Des d'aquí, l'estudiant podrà "afegir" aquelles activitats en el darrer quadrimestre dels estudis de Grau. En aquest moment, es generarà un rebut de pagament a l'apartat "Impresos i pagaments".
  En cas que la sol·licitud sigui denegada, us enviarem la resolució per correu electrònic, indicant el motiu de la denegació
 • Per a les activitats 1.3:
  1. L'estudiant/a podrà veure dins el seu expedient UPC- ACT. EXTENSIÓ UNI el llistat de totes les activitats que ha realitzat simultàniament als seus estudis de Grau.
  2. A partir del darrer quadrimestre podrà seleccionar a l'apartat "Tràmits">"Reconeixement d'activitats" quines de les activitats realitzades vol que s’incorporin al seu expedient de Grau.
  3. Es generarà un rebut de pagament a l’e-Secretaria/ "Impresos i pagaments"
  4. És necessari el pagament del reconeixement de les activitats que es sol·liciten per poder sol·licitar l'expedició del títol universitari.