Vés al contingut (premeu Retorn)

Millores dels serveis

L'Escola utilitza diferents canals per impulsar la participació de la comunitat en la millora dels serveis del campus, un dels quals són les enquestes de satisfacció. Analitzar-ne els resultats és el que permet implementar, si escau, les accions necessàries per millorar-los.

Enquestes de satisfacció

Un element bàsic per analitzar la qualitat de les nostres titulacions, és conèixer l'opinió i el grau de satisfacció dels diferents col·lectius quant als serveis que s'ofereixen des de la Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs (UTGCDB). Aquesta informació ens permet introduir els canvis que millorin aquests serveis.

Altres enquestes UPC

Bústia

Bústia de queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions

Incidències

Per tramitar una incidència, cal utilitzar els aplicatius dels diferents Serveis del Campus

Millores implementades

Les millores han estat desenvolupades a partir de l’anàlisi de les respostes quantitatives de les enquestes, els comentaris realitzats a aquestes, les queixes i suggeriments rebudes a través dels aplicatius propis de cada unitat i a través de la bústia i l’autoanàlisi dels serveis de gestió del campus.

Data

Nom de la millora

On trobar-la

Desembre 2024 des de gener de 2024

Laboratoris docents: S'ha planificat la renovació de 66 ordinadors d'aules informàtiques del PlaTIC de la UPC que està previst poder-los disposar al llarg dels anys 2023 i 2024. Els ordinadors que surtin d'aquestes aules podran anar a laboratoris.

Laboratoris docents 

 Octubre de 2023

Gestió Acadèmica: Degut a una disminució de les consultes presencials, inversament proporcional a l'increment de les consultes online, s'estableix la cita prèvia en cas d'haver de fer atenció presencial algun dia addicional a la tarda a partir de l'octubre del 2023.

Contacte amb Gestió Acadèmica

Juliol de 2023 des de setembre de 2022 

Suport Institucional: Adequació de continguts i nous dissenys d'apartats de la pàgina web de l'EEBE: Futur Estudiantat, Escola (Estructura i Organització, Qualitat, etc), Recerca, Serveis i Suport a Departaments. En procés l'apartat Estudis.

Pàgina web de l'EEBE

Juliol de 2023 des de novembre de 2022 

Biblioteca: Realització de cursos de formació al PDI per tal de facilitar-li les cerques a Discovery.

Pàgina web de la Biblioteca de l'EEBE

Juny de 2023 des de febrer de 2023

Recursos i Serveis: Instal·lació al campus de més taules de pícnic, taules i cadires i d'una taula de ping-pong.

Taules de pícnic: Plaça de Can Llima, parcel·la J, terrasses dels edificis A, C i I.

Taules i cadires: Terrassa planta 7 edifici A.

Taula de ping-pong: Parcel·la J

Abril de 2023 des de desembre de 2022

Serveis TIC: Instal·lació a les aules de nous punts d'accés wifi d'alta densitat.

Serveis TIC per a la docència

Febrer de 2023

Gestió Acadèmica: No s'ampliaran places de grups plens mentre duri el procés de matrícula i la prevalença del criteri d'igualtat d'oportunitats a les modificacions de matrícula posteriors.

Febrer de 2023

Gestió Acadèmica: Generar un itinerari estandar que garanteixi el no solapament d'horaris entre assignatures del mateix nivell/quadrimestre dels itineraris de DT.

 

Febrer de 2023 des de desembre de 2022

Suport a Departaments: Disseny de les guies d'acollida en català, castellà i anglès per al personal de recerca, PDI i estudiantat.

Guies d'acollida

Gener de 2023

Gestió Acadèmica: S'afegeix a l'aplicatiu de pràctiques un nou modul de seguiment i avaluació per al professorat.

Aplicatiu Prisma

Gener de 2023

Biblioteca: Ampliació de l'espai de descans amb 3 pufs més. Biblioteca - Edifici A

2023

Laboratoris docents: Compra de sondes de recanvi per a l'equip de corrents induïdes. Respecte a la fabricació de provetes amb defectes, s'han fet dos jocs simulats defectes diferents. S'ha adquirit, cofinançada amb la convocatòria de renovació d'equipament docent obsolet, una màquina universal d'assajos de 100kN que es posarà en marxa per les pràctiques del proper quadrimestre. Laboratoris docents

Setembre de 2022

Manteniment: Canvi de filtre periòdicament de les fonts de tots els campus segons la planificació periòdica que fa la UPC en base a criteris tècnics.

Setembre de 2022

Manteniment: Instal·lació de quatre noves fonts a l'edifici A i dues més als vestíbuls dels edificis C i I. Aquestes fonts estan adaptades per a minusvàlids i amb aixetes per omplir ampolles. A les deu fonts existents es van instal·lar les aixetes per omplir ampolles.

Juliol de 2023 des de juny de 2023

Suport a Departaments: S'actualitza el contingut i format de l'espai de la unitat de Suport a Deparatments, anomenat "Secretaria", a la web del departament d'Enginyeria Química i a la del departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Enginyeria Química

Ciència i Enginyeria de Materials

Maig de 2022

Recursos i Serveis: A diferents espais del campus (Biblioteca, Bar, etc) es comunica amb cartells elaborats pel cos de Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de tenir cura de les pertinences personals per evitar furs.

2022

Laboratoris docents: 253.170,98 € en Inversions en equipament docent, dels quals 125.512,04 € han estat finançats per la UPC mitjançant la convocatòria de renovació d'equipament docent obsolet. Laboratoris docents

2022

Laboratoris docents: Analitzat el dimensionat de la unitat i la categoria professional dels tècnics i tècniques de laboratori juntament amb el Servei de Desenvolupament Organitzatiu de la UPC, per augmentar la plantilla i millorar la seva categoria professional. Laboratoris docents

Setembre 2021

UPC: Compromís institucional per al manteniment de la llengua d'impartició docent publicada a la guia docent de cada assignatura.

Usos i drets lingüístics a la UPC

 2021

Laboratoris docents: 69.503,13 € en Inversions en equipament docent, dels quals 37.514,46 € han estat finançats per la UPC mitjançant la convocatòria de renovació d'equipament docent obsolet.

Laboratoris docents